Veel leerlingen luisteren heel vaak én lang naar muziek, spelen games met een koptelefoon op en kijken films met de volumeknop omhoog gedraaid.. Maar weten ze eigenlijk of dat veilig is voor hun gehoor? En welke rol spelen hun ouders en verzorgers bij het gezond houden van hun gehoor? Effectief werken aan gehoor vraagt om educatie. Hoe pakt u dat aan?

Zet Gezonde School-activiteiten in

Maak in het lesprogramma gebruik van erkende Gezonde School-activiteiten. Zo kunt u leerlingen laten ontdekken hoe het komt dat ze geluid kunnen horen. En leert u ze hoe ze gehoorschade kunnen voorkomen. Kies bijvoorbeeld een van deze activiteiten:

Geef structureel aandacht aan gehoorschadepreventie

Leerlingen luisteren meer naar muziek naarmate ze ouder worden, vaak via oortjes of een koptelefoon. Daarnaast komen ze steeds meer in aanraking met versterkte muziek op (school)feestjes en krijgen ze steeds vaker opdrachten van school waarbij ze oortjes of een koptelefoon gebruiken. Zo loopt de belasting op het gehoor op en daarmee ook het risico op gehoorschade. Het is dus zinvol om onderwijsactiviteiten over het gehoor vroeg en structureel aan bod te laten komen. Dat kan bijvoorbeeld zo:

  • Werk bij voorkeur met een doorlopende leerlijn, zodat er aandacht voor het gehoor is van de onderbouw tot en met de bovenbouw.
  • Besteed extra aandacht aan het gehoor rond evenementen met veel of versterkt geluid, zoals de Koningsspelen, Sinterklaas, kerst, schoolfeesten en musicaluitvoeringen. Ook kunt u het extra onder de aandacht brengen op de Internationale Dag van het Gehoor op 3 maart.
  • Neem de lessen op in het curriculum, bijvoorbeeld bij biologie, muziek of persoonlijke verzorging.
  • Neem onderwijsactiviteiten over gehoor op in het schoolbeleid en geef er uitleg bij. Waarom worden ze uitgevoerd en in welke leerjaren vinden ze plaats?

Tip: gebruik het leerplankader Gezonde leefstijl

Het leerplankader Gezonde leefstijl van SLO biedt handvatten om een curriculum samen te stellen dat past bij de leeftijd van de leerling. U vindt het leerplankader op SLO.nl.

Informeer ouders en verzorgers

Niet alle leerlingen en leerkrachten zijn zich even bewust van de risico’s voor hun gehoor. Hetzelfde geldt voor ouders en verzorgers. Informeer ook hen daarom over het gezond houden van het gehoor en het lesprogramma daarover. Voor informatie over het ontstaan van gehoorschade kunt u verwijzen naar VeiligheidNL. Informeren kan via een ouderbijeenkomst, een ouderbrief of de schoolgids. Ook kunt u ouders en verzorgers tussentijds informeren als u bijvoorbeeld maatregelen treft om een gehoorvriendelijk evenement te organiseren.

Een jongen zit achter een laptop en heeft een koptelefoon om zijn nek hangen


Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met VeiligheidNL.