Wordt er veel gerookt op het schoolplein of in de buurt van school? Roken of drinken leerkrachten weleens in het zicht van leerlingen? Effectief werken aan het voorkomen van roken en alcoholgebruik vraagt om aandacht voor de schoolomgeving. Hoe pakt u dat aan?

Maak van school een gezonde rookvrije omgeving

Leerlingen die anderen zien roken, gaan zelf eerder roken. Daarnaast is meeroken erg schadelijk voor ze. Richt de school daarom zo in dat leerlingen niet in aanraking komen met rook. Dit is sinds augustus 2020 wettelijk verplicht. Kijk op Rookvrijschoolterrein.nl hoe u het schoolterrein rookvrij kunt maken.

Ook om alcoholgebruik te ontmoedigen kunt u stappen ondernemen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er tijdens alle schoolactiviteiten geen alcohol wordt geschonken en gedronken – dus ook niet bij activiteiten buiten het schoolterrein, zoals bij schoolreizen of tijdens de kerstborrel.

Informeer ouders en verzorgers

Ouders en verzorgers spelen een belangrijke rol in het voorkomen van roken of drinken van alcohol door hun kind. Informeer ze daarom over wat de school doet rond roken en alcohol. Denk aan communiceren van de regels via de schoolgids, zoals over een rookvrij schoolterrein. Of organiseer een ouderavond om het veranderende kinderbrein te bespreken. Hierbij kun u de uitdagingen in de opvoeding bespreken en ouders en verzorgers leren hoe ze met hun kind in gesprek gaan over roken en alcohol.

Tip! Er zijn speciale informatieborden met de tekst 'Dit terrein is rookvrij'. Wilt u er ook een op uw schoolplein? Maak dan bij het bestellen gebruik van de kortingscode RVG-Rookvrijschoolterrein. Hiermee krijgt u 10% korting op de prijs exclusief btw. De kortingscode is geldig tot 1 januari 2022 en alléén te gebruiken voor het informatiebord - niet voor andere artikelen of bezorgkosten.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut.