Waarom zou je als lagere of middelbare school aandacht besteden aan het thema Welbevinden van Gezonde School? Dat werd wel duidelijk bij het werkbezoek eind januari aan de basis Parkschool en het Stanislas College voor VMBO in Delft. Deelnemers aan het werkbezoek waren het ministerie van  VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), de gemeente Delft, lokale partners en Pharos en het Trimbos-instituut. Duidelijk is dat beide scholen door de aandacht voor Welbevinden via de Gezonde School-aanpak een samenhangend en geïntegreerd beleid hebben, waardoor alles in elkaar grijpt en logisch is te begrijpen en uit te leggen. Aan zowel de kinderen, leerkrachten als hun ouders. Of Welbevinden de Gouden Flippo van de themacertificaten is, zal voor elke school anders zijn. Maar dat het bijdraagt aan een Gezonde School en een inspirerende plek voor docenten en leerlingen, staat na dit werkbezoek buiten kijf.

Lees het volledige artikel Gezonde School-certificaat Welbevinden ‘gouden Flippo’ op de website van Trimbos.

Thema Welbevinden binnen Gezonde School

Werken aan welbevinden houdt onder andere in dat leerlingen de ruimte krijgen om zichzelf sociaal en emotioneel te ontwikkelen, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Dit levert veel op. Leerlingen die zich verbonden voelen met school en over betere sociale en emotionele vaardigheden beschikken, zijn meer gemotiveerd om te leren en halen vaak betere cijfers op school. Binnen Gezonde School is Welbevinden dan ook een geliefd thema bij scholen. 

Ook aan de slag met thema Welbevinden?

Om de effectiviteit van uw activiteiten te vergroten, is het belangrijk om voor dit thema te werken via de Gezonde School-pijlers Gezondheidseducatie, Fysieke en sociale omgeving, Signaleren en Beleid. Kijk voor meer informatie op de themapagina Welbevinden (PO, VO en MBO).

Meer verdieping op thema Welbevinden in 2018

Scholen hebben vaak behoefte aan meer inzicht in en voorbeelden van geslaagde werkwijzen als het gaat om het thema Welbevinden. Meer verdieping op het thema vindt daarom komende jaren plaats via een landelijk ondersteunend programma binnen Gezonde School. Zie voor meer informatie Meer verdieping op thema Welbevinden in 2018.