De Week van de Lentekriebels is 15 t/m 19 maart 2021 en is voor het (speciaal) basisonderwijs. Dit jaar is het thema van de Week ‘Seksuele en genderdiversiteit’. Met aandacht voor seksuele en gender diversiteit kan het onderwijs bijdragen aan een school en een samenleving waarin iedereen wordt geaccepteerd. Op school moet ieder kind welkom en zichzelf kunnen zijn. En onder andere op school vormen kinderen normen en waarden die later de normen worden in onze maatschappij. Bekijk alle informatie op Week van de Lentekriebels.

Meer weten over het Gezonde School-thema Relaties en seksualiteit? Lees meer (so) (po).