Ruim 1200 scholen hebben zich gemeld om ondersteuning te ontvangen via het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. De ondersteuning is bedoeld als stimulans om te gaan werken met de aanpak Gezonde School. Inmiddels hebben 853 gehoord dat zij de ondersteuning toegekend hebben gekregen.

‘De belangstelling is dit jaar overweldigend’, zegt Arianne Westhuis, programmaleider Gezonde School. ‘Nog nooit hebben we zoveel aanvragen ontvangen van scholen. Al deze scholen willen via onze aanpak structureel en planmatig aan de slag met het bevorderen van een gezonde leefstijl. Dat is heel mooi. We hebben niet alle aanvragen van scholen kunnen honoreren. Maar alle scholen kunnen, al dan niet met de extra ondersteuning, via de website aan de slag met de aanpak Gezonde School.’ Scholen die ondersteuning ontvangen uit het Ondersteuningsaanbod Gezonde School ontvangen  €3.000,-. Dit bedrag kan worden ingezet  voor taakuren van een eigen medewerker die is aangesteld als  Gezonde School-coördinator, voor de aanschaf van een erkende Gezonde School-activiteit of voor het aanvragen van het vignet Gezonde School. Ook krijgen scholen 10 uur per school ondersteuning van de Gezonde School-adviseur van de lokale GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst).

Criteria voor toekenning

Bij het toekennen van de ondersteuning wordt rekening gehouden met een aantal criteria. Natascha Fennema, projectleider Ondersteuningsaanbod: ‘Zo krijgen scholen die nog niet eerder ondersteuning hebben ontvangen voorrang. Ook scholen in aandachtswijken en scholen met specifieke doelgroepen krijgen eerder de ondersteuning toegekend. In totaal gaan nu 580 basisscholen, 205 scholen in het voortgezet onderwijs en 68 mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-locaties aan de slag met Gezonde School.’ De thema’s Welbevinden, Bewegen en sport en Voeding blijven de meest gekozen thema’s waarmee scholen aan de slag gaan. Opvallend is dat ruim 100 scholen kiezen om te gaan werken aan het thema Relaties en seksualiteit.

Alle scholen hebben inmiddels bericht ontvangen over de toekenning van de ondersteuning. Zij stellen nu een Gezonde School-coördinator aan die de werkzaamheden binnen de school gaat coördineren. Hij of zij volgt ook een eendaagse training Gezonde School, tenzij de coördinator de post hbo-opleiding Sportieve en Gezonde School al heeft gevolgd.

Aantallen Ondersteuningsaanbod schooljaar 2019-2020

 

Toegekend, per thema en onderwijstype:

    po primair onderwijs (primair onderwijs)     vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs)     mbomiddelbaar beroepsonderwijs    
Bewegen en sport   155     32     10    
Voeding   200     102     26    
Welbevinden   117     18     14    
Roken, alcohol- en drugspreventie   11     17     7    
Relaties en seksualiteit   56     36     11    
Milieu en natuur   34                
Fysieke veiligheid   7                
Totalen   580     205     68   853

 

Meer informatie