Om scholen te ondersteunen bij de heropening, zijn protocollen opgesteld. In deze protocollen wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne. 

U vindt de protocollen voor het speciaal basisonderwijs,  speciaal onderwijs en regulier basisonderwijs op: Weeropschool.nl.

Het protocol voor heropening van het voortgezet onderwijs vindt u op Vo-raad.nl.

De richtlijnen voor het mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) vindt u op de site van de MBO Raad, via deze link

Meer informatie en tips over het thema Hygiëne en het coronavirus? Kijk op de themapagina 'Hygiëne' voor het po, het vo of het mbo.