In tijden van het coronavirus is het thema hygiëne extra belangrijk. Vooral omdat het een nieuw virus betreft, waar weinig mensen afweerstoffen tegen hebben opgebouwd. Hier leest u hoe u als school aandacht kunt besteden aan hygiëne, zowel de persoonlijke hygiëne als om hygiënisch te kunnen werken.

Waarom aandacht voor hygiëne?

Als een school zich houdt aan een aantal normen, wordt het risico op het verspreiden van infectieziekten onder studenten en medewerkers beperkt. Via anderen en doordat ze materialen en toiletten gezamenlijk gebruiken, komen ze vaker in contact met allerlei ziekteverwekkers.

Hygiënemaatregelen zijn noodzakelijk om (onnodige) overdracht van ziektekiemen tegen te gaan en schadelijke gevolgen tot een minimum te beperken. Infecties verspreiden zich ook wanneer nog geen ziekteverschijnselen zichtbaar zijn. Als u aandacht besteedt aan hygiëne verkleint u de risico’s op ziektes. Denk aan bewust hygiënisch gedrag zoals handen wassen op de juiste momenten.

Wat kan de school doen?

Omdat een student of medewerker infecties al kan verspreiden in de fase waarin hij/zij zelf nog geen ziekteverschijnselen vertoont, zijn goede hygiënemaatregelen noodzakelijk. Op scholen vindt overdracht van ziektekiemen op verschillende manieren plaats:

 • Via de handen.
 • Via e lucht in de groep (huidschilfers of stof).
 • Via druppels: bijvoorbeeld bij niezen, hoesten, spugen of kwijlen.
 • Bloed-bloed contact: bij bijt- of krabincidenten.
 • Nauw onderling contact. Veelvuldig hand-mond contact kan ook zorgen voor overdracht van ziektekiemen.
 • Voedsel en/of water: door besmette producten te eten en drinken.
 • Voorwerpen: bijvoorbeeld materialen.
 • Dieren: via (huis)dieren en insecten.

Het is verstandig dat u in grote lijnen de afspraken over hygiëne opneemt in het beleid. Daarbij is het belangrijk dat beroepskrachten kennis hebben over hygiënisch gedrag, zich bewust zijn van hun voorbeeldgedrag en dat zij de studenten bewust laten worden van de normen rond hygiëne (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboogholte).

Daarnaast neemt u maatregelen om de schoolomgeving zo schoon mogelijk te houden. Tot slot is het van belang dat u op tijd ziekteverschijnselen bij studenten signaleert en passende maatregelen neemt om meer zieken zo veel mogelijk te voorkomen.

De hygiënerichtlijn voor basisscholen bevat ook voor het mbomiddelbaar beroepsonderwijs interessante aandachtspunten over wat een school kan doen om verspreiding van infectieziekten te verkleinen. Het doel van de richtlijn is dat elke medewerker hygiënisch moet kunnen werken. In het document staan richtlijnen en normen beschreven over hygiëne, schoonmaak, ziektebeelden en randvoorwaarden die direct te maken hebben met de uitvoering van het werk. Kijk ook op de checklist gezondheidsrisico’s om te zien hoe jullie als school aan de richtlijn voldoen.

Als een school werkt aan de pijlers Educatie, Signaleren, Schoolomgeving en Beleid werkt de school op een goede manier aan Hygiëne. Daarnaast kan de Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond Hygiëne.

Algemene tips

 • Oefen het handen wassen met de studenten. Youtube.nl: RIVM-filmpje over handen wassen.
 • Attendeer studenten op de hoest- en niesdiscipline:
  • Hoest of nies niet in de richting van een ander.
  • Draai het hoofd weg of buig het hoofd.
  • Houd bij hoesten of niezen bij voorkeur de binnenkant van de elleboog voor de mond. Gebruik eventueel een papieren zakdoek.
  • Handen gebruikt bij hoesten, niezen of neus afvegen? Was de handen direct met zeep.
 • Maak schoonmaakroosters.
 • Wees alert op ziektesymptomen.
 • Informeer studenten en medewerkers over afspraken rondom ziekte.
 • Neem een kijkje op de Toolkit Hygiëne van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (onder andere voor scholen).

Handige links