Het aantal jongeren (12-25 jaar) dat psychisch ongezond is steeg de afgelopen 10 jaar van 7% naar 8%. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek vorig jaar al. Deze stijging zit vooral bij meisjes tussen de 14 en 17 jaar op havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs), vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Trimbos-instituut en Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum)  brengen een factsheet uit met enkele cijfers en ervaringen van de mentale gezondheid van jongeren. Een eerste stap om meer zicht te krijgen op het veelbesproken onderwerp mentale gezondheid. 

In het document staan cijfers over de psychische ongezondheid in de levensloop. Zo lijken de psychische problemen bij meisjes op havo, vwo en mbo op jongere leeftijd te beginnen dan 10 jaar geleden. Bij jongens is de stijging gelijkmatiger verdeeld over opleidingsniveaus en leeftijdsgroepen.

Werken aan mentale gezondheid

De factsheet brengt naast cijfers ook de belangrijkste begrippen rondom mentale gezondheid in kaart in de vorm van een 'visuele leeswijzer'. Welbevinden is één van deze begrippen en één van de Gezonde School-thema's. De onderzoekers beschrijven mentaal welbevinden als: "een positieve geestelijke gezondheid, bepaald door optimisme, zelfvertrouwen, geluk, vitaliteit, gevoel van betekenis hebben, eigenwaarde, ervaren van ondersteuning uit de omgeving en het goed weten om te gaan met de eigen emoties." Met Gezonde School kun je hier aan bijdragen door te werken aan het thema Welbevinden in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

Een positief school klimaat en sociaal-emotionele vaardigheden staan daarnaast in de tabel "Risicofactoren en beschermende factoren voor psychische problemen" bij beschermende factoren.