Hou jij je als professional in het onderwijs bezig met het thema Voeding en heb je ervaring met ouderbetrokkenheid? Deel dan je ervaring in een online groepsgesprek op 30 november van 09:00-11:00 uur! Dit gesprek is onderdeel van een onderzoek van Wageningen Economic research en Wageningen Food & Biobased Research.

Ouderbetrokkenheid is een belangrijke succesfactor wanneer je werkt aan een Gezonde School. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat voedingsinterventies op scholen effectiever zijn als ouders betrokken worden. Maar hoe betrek je ouders bij het thema voeding op school? Met een literatuuronderzoek is inzicht gekregen in de verschillende vormen van ouderbetrokkenheid. Wat is effectief, haalbaar en wenselijk in welke situatie of context? Ben jij de professional die kan helpen deze vraag te beantwoorden? Meld je aan door een mail te sturen naar smaaklessen@wur.nl. Voor je deelname krijg je een vergoeding van 20 euro.