Een cruciaal onderdeel van het projectvoorstel is een globale begroting voor de Gezonde School-aanpak. Daarbij hoort allereerst een inschatting van de benodigde formatie voor de projectorganisatie (concreet: de werkgroep). Dit is immers een kostenpost voor de school. Schat het aantal in te zetten uren zo realistisch mogelijk in. Het belangrijkste hierbij is de projectcoördinatie: wie houdt zich de komende tijd structureel bezig met gezondheid? De uiteindelijk te kiezen activiteiten kunnen zoveel mogelijk worden ingevlochten in het curriculum en hoeven dus amper 'extra' tijd te kosten. Laat in alle gevallen de financiële afdeling controleren of de begroting realistisch is.

Eenmalige investeringen

De eenmalige investeringen voor de school zijn sterk afhankelijk van de gekozen prioriteiten. Voorbeelden van investeringen in het kader van een Gezonde School-aanpak:

 • Veiliger maken van fietsroutes naar school.
 • Installeren van CO2 Koolstofdioxide (Koolstofdioxide)-installaties.
 • Plaatsen van watertappunten.
 • Het plaatsen van baskets op het schoolplein
 • Installeren van rolluiken voor automaten (zodat leerlingen niet al ‘s morgens snoepgoed kunnen kopen).
 • Aanschaffen van lesmateriaal (die zijn vaak kostbaar, maar gaan wel meerdere jaren mee).

Tip

Investeringen kunnen zich ook terugverdienen. Laat leerlingen bij Horeca, Bakkerij en Recreatie bijvoorbeeld gezonde broodjes maken, die tijdens de pauzes weer worden verkocht door leerlingen van Economie en Ondernemen.

Terugkerende investeringen

Geef bij de post ‘terugkerende investeringen’ prognoses van de kosten over meerdere jaren. Bijvoorbeeld onderhoudskosten van eenmalige investeringen. Houd ook rekening met prijs- en salarisstijgingen, zeker als het project over meerdere jaren loopt. Vraag in het geval van materiële kosten of het inhuren van externen vooraf meerdere offertes op voor een goede prijsvergelijking.

Tip

Begroot ruim. Neem altijd een post ‘onvoorzien’ op van circa 10 procent van de totale projectbegroting. Lees ervaringen van scholen hoeveel Gezonde School kost.

Ondersteunende financiering Gezonde School

Voor de financiering van uw Gezonde School-aanpak kunt u onder andere gebruik maken van de volgende ondersteuningsmogelijkheden:

 • Landelijke subsidies van uit de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl.
 • Sommige provincies hebben subsidiepotjes voor activiteiten.
 • Informeer of uw gemeente een JOGG-gemeente is en kijk of er activiteiten worden georganiseerd waarbij u kunt aansluiten.
 • Denk ook aan gemeentelijke regelingen voor schoolpleinen, het lokale sportbeleid en de zogeheten combinatiefunctionarissen.
 • Zoek met uw schoolbestuur naar personele ruimte voor Gezonde School.
 • Vraag ouders om een bijdrage voor activiteiten en materialen of vraag ze als vrijwilliger mee te werken.
 • Gezonde School leent zich goed voor sponsoring door lokale of regionale bedrijven. Of organiseer zelf een sponsorloop, een rommelmarkt of een loterij.

Op de hoogte blijven? Abonneer u op de nieuwsbrief van Gezonde School. Zo krijgt u steeds het laatste nieuws over (financiële) ondersteuning rond Gezonde School. En kijk voor actuele informatie bij het onderdeel Advies en ondersteuning

Tip

Wilt u meer hulp? Klop dan aan bij de Gezonde School-adviseur van de GGD of bij contactpersonen van een van de thema-instituten