Teeltsysteem van GrowWizzKid

Lesgeven met GrowWizzKid is een groot succes op De Bolster in Voorst. Met deze Gezonde School-activiteit worden leerlingen in het po primair onderwijs (primair onderwijs) en sospeciaal onderwijs zich bewust van de herkomst en toepassing van gezonde voeding. Voedseleducatie, natuur, techniek, duurzaamheid en innovatie worden verbonden aan bestaande leerlijnen, kern- en leerdoelen, methodes of concepten op scholen. Het lesprogramma bestaat uit een binnenteeltsysteem en een online leeromgeving. Vso-instructeur Jeroen Berghuis werkt bijna elf jaar in het cluster 4-onderwijs en vertelt waarom deze Gezonde School-activiteit het zo goed doet bij leerlingen.

Zelf een paprikaplant kweken

“De ervaringsgerichte leermethode wekt meer nieuwsgierigheid op bij leerlingen. Ze vinden het geweldig om uit een zaadje hun eigen groente-, kruiden- en fruitplantjes te zien groeien. Vorig schooljaar bijvoorbeeld kwam een leerling op school met een zaadje uit een paprika, nadat hij de avond ervoor moest koken op zijn leefgroep. Hij vroeg of hij deze in de GrowWizzKid mocht laten groeien. Uiteindelijk lukte het hem zelfs om een paprikaplant te kweken,” vertelt Berghuis.

Leren door te ervaren

“GrowWizzKid leidt bij leerlingen tot bewustwording van een gezondere leefstijl door praktisch en ervaringsgericht te werken. Dit sluit erg goed aan bij het speciaal onderwijs. Leerlingen leren veel meer op deze manier dan wanneer ze uit een boekje leren.” Berghuis geeft een advies aan andere scholen: “Bekijk eens of het mogelijk is om een GrowWizzKid in jullie school aan te schaffen. Het voegt zoveel toe, omdat leerlingen ontdekkend kunnen leren en het is een toevoeging voor verschillende schoolvakken. Op De Bolster integreren we GrowWizzKid ook in andere schoolvakken, zoals natuur en techniek en rekenen.”

Ook aan de slag met gezonde voeding

  • Lees meer over de inhoud van de Gezonde School-activiteit GrowWizzKid voor het po en so.
  • Ga op school ook aan de slag met het thema Voeding (po, so).
  • Lees meer over de toepassing van GrowWizzKid door vso-instructeur Jeroen Berghuis.