Weet u hoe het staat met de seksuele gezondheid van uw leerlingen? Weten leerkrachten wat ze moeten doen als er iets aan de hand is? Helpt uw school leerlingen en hun ouders en verzorgers bij vragen of problemen? Effectief werken aan relaties en seksualiteit vraagt ook om signalering. Hoe pakt u dat aan?

Doe periodiek onderzoek bij leerlingen

Ontstaan er problemen rond relaties en seksualiteit? Of zijn ze er misschien al? Daar komt u achter door onderzoek ernaar te doen. Zo kunt u jaarlijks de seksuele gezondheid van uw leerlingen in kaart brengen om seksueel grensoverschrijdend gedrag op tijd te signaleren. Hiervoor kunt u de periodieke onderzoeken van de jeugdgezondheidszorg of GGDGemeentelijke gezondheidsdienst inzetten of een leerlingvolgsysteem zoals Zien!, SCOL of KanVAS.

Door periodiek onderzoek te doen, voldoet u meteen aan de verplichte monitoring op de veiligheidsbeleving van de leerlingen. Deze monitoring is vereist vanuit de wet Veiligheid op school, die scholen verplicht om te zorgen voor de sociale veiligheid van alle leerlingen.

Reageer adequaat

De leerkracht speelt een belangrijk rol bij het tijdig signaleren van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoe kunnen leerkrachten problemen goed signaleren en adequaat reageren? Het Vlaggensysteem kan hierbij helpen.

Tip! Heeft u een vraag over seksueel misbruik bij leerlingen? Bekijk de filmpjes over veelgestelde vragen van Centrum Seksueel Geweld. Ook handig voor leerlingen, ouders en verzorgers.

Zorg dat signalen worden opgepakt

Problemen rond relaties en seksualiteit kunnen op verschillende manieren worden gesignaleerd. Hoe zorgt u ervoor dat dit continu gebeurt? En dat problemen worden opgepakt? Dit kunt u doen:

  • Zorg voor heldere afspraken. Wat gebeurt er als een probleem rond relaties en seksualiteit wordt gesignaleerd? Wie beantwoordt vragen en wie signaleert problemen? Wie beoordeelt een probleem? Wanneer biedt de school hulp en welke hulp is dat?
  • Leg de afspraken vast in een zorgprotocol. Denk ook aan een goede meldcode en zorg ervoor dat alle schoolmedewerkers het protocol kennen.
  • Bespreek signalen rondom relaties en seksualiteit met het zorgteam van de school of andere verantwoordelijken.

Informeer leerlingen, ouders en verzorgers

Bij wie kunnen leerlingen, ouders  en verzorgers terecht als ze vragen of hulp nodig hebben rondom relaties en seksualiteit? Het is handig om ze hierover te informeren, ook als ze nog geen vragen hebben. Zo wordt de drempel om hulp te zoeken lager. U kunt hieraan denken:

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Rutgers.