Erkende Gezonde School-activiteiten

De school besteedt in een doorlopende leerlijn (groep 1 t/m groep 8) aandacht aan relationele en seksuele vorming van alle leerlingen. Dat kan door in de lessen structureel aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit en een erkend lespakket te gebruiken, zoals Kriebels in je buik, VeiligWijs, Girls' Choice of Boys R Us.  Voor het speciaal onderwijs is het lespakket Kriebels in je buik SO te gebruiken. Dit kan gedurende het hele jaar of in een projectweek als de Week van de Lentekriebels.

Aandacht onderwerpen

Scholen die op een structurele manier aan de slag gaan besteden in groep 1 t/m 8 in minimaal 5 lessen aandacht aan het thema. Scholen kunnen de activiteiten vastleggen voor meerdere schooljaren, zodat de activiteiten niet eenmalig worden uitgevoerd maar structureel worden ingebed in het schoolplan. De school besteedt in elk geval aandacht aan de volgende thema’s: lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld, voortplanting en gezinsvorming, sociale en emotionele ontwikkeling en seksuele weerbaarheid.

Borging onderwijsactiviteiten

De activiteiten die een school onderneemt op het gebied van Relaties en seksualiteit kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd. Zo kan een school bepaalde lessen opnemen in het curriculum. Ook kan in een beleidsplan worden toegelicht waarom bepaalde onderwijsactiviteiten (zoals een projectweek) uitgevoerd worden en in welke leerjaren ze plaatsvinden. Op deze manier zorgt de school ervoor dat de activiteiten niet eenmalig plaatsvinden, maar structureel verankerd worden.

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering

Lesgeven in relaties en seksualiteit kan lastig zijn en er komen verschillende competenties van leerkrachten bij kijken. Het is bijvoorbeeld van belang dat een leerkracht weet hoe hij of zij een veilige sfeer kan creëren of kan reageren op vragen in de klas. Het is daarom van belang dat een school leerkrachten de mogelijkheid biedt om bij- of nascholing te krijgen. Vaak bieden GGDGemeentelijke gezondheidsdienst -en trainingen voor leerkrachten, ook Rutgers biedt trainingen aan. Kijk voor meer informatie op de website van Seksuelevorming.nl.

Informatie voor ouders

Ouders zijn belangrijk in de seksuele vorming van hun kinderen. Vaak vinden zij het belangrijk dat hun kinderen ook op school informatie krijgen over relaties en seksualiteit. Door ouders te informeren over het lesprogramma zijn zij beter voorbereid als hun kinderen thuiskomen met vragen over dit onderwerp. Dit kan op verschillende manieren: bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, ouderfolder of ouderavond. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van het Draaiboek Kriebels op school. Bekijk voor meer informatie de pagina Ouders op Seksuelevorming.nl en onderstaande links: