Leerlingen worden zich steeds bewuster van hun eigen lichaam en ontwikkelen hun seksuele identiteit. Hoe komen uw leerlingen erachter wat veilig en prettig is, voor zichzelf en de ander? En welke rol spelen ouders en verzorgers hierbij? Effectief werken aan relaties en seksualiteit vraagt om educatie. Hoe pakt u dat aan?

Zet Gezonde School-activiteiten in

Maak in het lesprogramma gebruik van erkende Gezonde School-activiteiten om te werken aan de relationele en seksuele ontwikkeling van uw leerlingen. Zo kunt u leerlingen op een veilige manier laten ontdekken wat ze belangrijk vinden in hun contact met anderen. En wordt het steeds makkelijker voor ze om te praten over relaties en seksualiteit. Kies bijvoorbeeld een van deze Gezonde School-activiteiten:

Geef structureel aandacht aan relaties en seksualiteit

Leerlingen zijn voortdurend in ontwikkeling. Het is dus zinvol om onderwijsactiviteiten over het thema Relaties en seksualiteit jaarlijks in elke groep aan bod te laten komen. Dat kan bijvoorbeeld zo:

  • Werk met een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8 en besteed minimaal vijf lessen aan relaties en seksualiteit.
  • Besteed in de lessen aandacht aan onderwerpen als lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld, voortplanting en gezinsvorming, sociale en emotionele ontwikkeling en seksuele weerbaarheid.
  • Neem lessen over relaties en seksualiteit op in het curriculum.
  • Neem onderwijsactiviteiten over relaties en seksualiteit op in het schoolbeleid en geef er uitleg bij. Waarom worden ze uitgevoerd, wie is ervoor verantwoordelijk en in welke leerjaren vinden ze plaats?

Maak gebruik van deskundigheidsbevordering

Kunnen de leerkrachten op uw school een veilige sfeer creëren? Weten ze hoe ze het beste kunnen reageren op vragen van hun leerlingen? Lesgeven over relaties en seksualiteit kan uitdagend zijn en er komen verschillende competenties van leerkrachten bij kijken. Bied leerkrachten daarom de mogelijkheid tot bij- of nascholing. Neem contact op met een Gezonde School-adviseur voor het aanbod. Of kijk voor meer informatie op Seksuelevorming.nl.

Informeer ouders en verzorgers

Leerlingen die opeens thuiskomen met allerlei vragen over seksualiteit, kunnen ouders en verzorgers weleens verrassen. Het is daarom heel belangrijk om ouders en verzorgers goed te informeren over de inhoud van het lesprogramma. Dit voorkomt eventuele weerstand en zorgt ervoor dat ouders en verzorgers beter voorbereid zijn op vragen van hun kind. Bovendien spelen ze een belangrijke rol in de relationele en seksuele vorming van hun kind en vinden ze het fijn om op de hoogte te zijn van wat hun kind leert en daar zelf ook hun eigen visie op te geven.

Informeren kan bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, folder of ouderavond. Daarbij kunt u gebruikmaken van het Draaiboek Kriebels op school. Bekijk voor meer informatie:

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Rutgers.