Decoratieve foto van juichende leerlingen en leraren van CBS De Waterhof in Delft

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) De Waterhof uit Delft is verkozen tot de Sportiefste Basisschool van Nederland. De uitreiking vond 9 april plaats in Zwolle tijdens de finaledag. Deze feestelijke dag werd georganiseerd door de KVLO Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: https://www.kvlo.nl/ (Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: https://www.kvlo.nl/) en Kenniscentrum Sport & Bewegen, in samenwerking met Hogeschool Windesheim.

De Waterhof: goed leren bewegen en bewegend leren

Slechts 60 procent van de kinderen van 4 tot 12 jaar voldoet aan de beweegrichtlijn. Kinderen zijn in ons land, met een gemiddelde van 7,2 uur per dag, kampioen stilzitten. Ze bewegen bovendien niet alleen minder, maar ook minder goed. Een ontwikkeling die CBS De Waterhof in Delft uitstekend tegen weet te gaan, volgens de jury.

De jury concludeert dat deze school uitblinkt in sterke lessen bewegingsonderwijs door de vakleerkracht, waarbij zowel beter leren bewegen als bewegen regelen en bewegen waarderen centraal staan. Daarnaast wordt bewegen onder schooltijd flink gestimuleerd, met aandacht voor begeleid buitenspelen. De jury ziet grote opbrengsten voor de leerlingen bij het inzetten van peer teaching.

“We hoorden tijdens het jurybezoek een helder en eenduidig verhaal van zowel de vakleerkracht bewegingsonderwijs als het beweegteam, de groepsleerkrachten, directeuren en de leerlingen. Vakleerkracht Nick is bij de uitvoering van dit beleid de spin in het web”, aldus jurylid Wiebe Faber van de KVLO.

De brede rol van de vakleerkracht bewegingsonderwijs, de zogenaamde vakleerkracht 2.0, stond centraal bij deze verkiezing. Vakleerkracht Nick Keijser van De Waterhof reageert: “We hadden goede hoop om de titel te pakken, maar het blijft toch altijd spannend tot het einde. De andere school heeft ook een heel mooi programma.”

Ook een sportieve en gezonde school worden?

Met het ondersteuningsaanbod Gezonde School kun je meters maken! Scholen die van de regeling gebruikmaken, krijgen geld, scholing en advies. Vraag het ondersteuningsaanbod uiterlijk 15 april aan.

Naar het ondersteuningsaanbod Gezonde School

Informele battle en kennisbijeenkomst

Bij de opening lieten de leerlingen van de genomineerde scholen onder leiding van youtubers en freerunners Rutger Schipper en Mees van Dam een informele battle zien. Deze battle werd gewonnen door De Margarethaschool. De winnaar van de battle en de winnaar van de verkiezing werden allebei beloond voor hun inzet en wonnen een airproduct van 12SPRINGS.

Naast de verkiezing vond op dezelfde dag een kennisevent ‘Meer bewegen gedurende de schooldag in het po primair onderwijs (primair onderwijs)’ plaats, waarbij kennisdeling door de genomineerde scholen en de samenwerking tussen gemeente en onderwijs, het integreren van beweging tijdens de schooldag en het organiseren van een kwalitatief goede les bewegingsonderwijs centraal stonden.

Over de verkiezing Sportiefste School van Nederland

Ieder jaar organiseert de KVLO Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: https://www.kvlo.nl/ (Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: https://www.kvlo.nl/) samen met Kenniscentrum Sport en Bewegen de verkiezing Sportiefste School van Nederland. Het ene jaar gaat de organisatie op zoek naar de sportiefste basisschool en sportiefste speciaal(basis)onderwijsschool en het andere jaar worden de verkiezingen voor het voorgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs en georganiseerd.

Het doel van deze verkiezing is het waarderen van scholen en secties die hun leerlingen een buitengewoon goed of innovatief aanbod bewegen en sport bieden. Bovendien geeft de organisatie deze scholen graag een podium om andere scholen te inspireren. Alle genomineerde scholen zijn Gezonde Scholen. Bosan, Janssen-Fritsen en Nijha zorgen jaarlijks voor waardecheques voor alle genomineerde scholen. Meer informatie over de verkiezing is te vinden op Kvlo.nl/sportiefsteschool.