Decoratieve foto van een jongen op het schoolplein. Hij houdt met de ene arm een voetbal van Gezonde School vast. De andere arm steekt hij juichend in lucht.

Elk jaar neemt Gezonde School twee keer de vragenlijsten voor het aanvragen van een themacertificaat door om deze actueel te houden. In de huidige update zijn de Gezonde School-activiteiten in de vragenlijsten aangepast. De aanpassingen zijn zichtbaar voor scholen die hun aanvraag nu opstarten. Scholen die al eerder zijn begonnen in een vragenlijst, werken in deze oude versie door.

Erkende activiteiten voor Gezonde School

Regelmatig worden nieuw erkende activiteiten gericht op het onderwijs, toegevoegd aan de database van Gezonde School. Nieuwe Gezonde School-activiteiten zijn toegevoegd aan de vragenlijst en activiteiten die niet meer erkend zijn, zijn verwijderd. Ook de vragenlijsten om een themacertificaat te verlengen hebben een update gehad. De introductietekst en de lay-out van de vragen is aangepast. 

Verlengen themacertificaat gratis

Vanaf 1 januari 2024 is het verlengen van een themacertificaat gratis ( dit kostte voorheen €50,-). De aanvraag moet dan wel vóór de verloopdatum van het themacertificaat zijn ingediend. 

De geüpdatete vragenlijsten staan sinds begin januari 2024 online in het scholendashboard op Mijngezondeschool.nl. Alle vragenlijsten zijn in te zien op mijngezondeschool.nl/certificaten.   

Tip: verleng een themacertificaat via Mijngezondeschool.nl

Wil je een themacertificaat verlengen? De juiste vragenlijst staat automatisch klaar in het scholendashboard op Mijngezondeschool.nl.

De criteria en vragen kun je ook bekijken op Mijngezondeschool.nl/certificaten.