De inschrijftermijn voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School is verstreken. Op dit moment worden de inschrijvingen bekeken en beoordeeld. In de week van 29 mei is bekend welke scholen de ondersteuning ontvangen. De contactpersonen van scholen ontvangen hierover bericht per mail.

Voor het schooljaar 2017-2018 is er plek voor maar liefst 750 schoollocaties uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van €3.000 per school. Met dit bedrag kan de school de taakuren vergoeden van een medewerkers van de school (een zogenaamde Gezonde School-coördinator), voor de inzet van Gezonde School-activiteiten of voor de aanvraag van een vignet Gezonde School.

Voorrang

Bij overschrijving gelden toekenningscriteria. Jan Faber: “Als programma richten we ons uiteraard op alle scholen en nog wat specifieker op scholen met kwetsbare leerlingenpopulaties, scholen voor speciaal onderwijs en op scholen die gaan werken aan de thema’s Voeding, Bewegen en Sport en Rookvrije School. Zij krijgen dan ook voorrang bij een eventuele overinschrijving. Verder stellen het ministerie van Economische Zaken en de Hartstichting financiële middelen beschikbaar om het thema Voeding te stimuleren. Dit betekent heel concreet dat ruim de helft van het totale budget voor ondersteuning gericht is op dit thema.”

Lees meer over het ondersteuningsaanbod.