Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

De komende maanden gebeurt er weer veel rondom de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Zo opent op maandag 8 maart de belangstellingsregistratie van de vierde ronde.

Al meer dan duizend scholen werken middels de regeling aan het thema Relaties en seksualiteit. Scholen die eerder belangstelling toonden voor de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit hebben begin januari een speciale kalender ontvangen met onder andere inhaakdagen en scholingsdata. Hiermee biedt de kalender inspiratie en houvast, zodat het makkelijker wordt om in de les aandacht te besteden aan het thema Relaties en seksualiteit. Wilt u een (extra) exemplaar ontvangen van de Gezonde Relaties & Seksualiteit-kalender? Stuur dan een mail naar info@gezondeschool.nl.

Voor 2021 staan er ook weer inspirerende webinars op de planning. Het afgelopen jaar waren deze een groot succes. Binnenkort volgt meer informatie over de webinars.

Heeft u interesse in ronde 4, dan kunt u vast meer lezen over de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Heeft uw school eerder belangstelling kenbaar gemaakt voor ronde 3 en heeft uw school de regeling niet toegewezen gekregen? Of is uw school al begonnen met de verantwoording van een voorgaande ronde? Dan komt uw school voor ronde 4 weer in aanmerking.