Beeldmerk met de tekst Gezonde Relaties & Seksualiteit

 

Het kabinet zet stevig in op het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen. Eén van de maatregelen is gericht op het stimuleren en ondersteunen van scholen die aandacht willen besteden aan gezonde relaties en seksualiteit.

Aandacht voor relaties en seksualiteit

Het is belangrijk om op jonge leeftijd te beginnen met aandacht voor relaties en seksualiteit. Zowel thuis als op school. Hierdoor krijgen kinderen en jongeren op tijd informatie over onderwerpen als gezonde relaties, veilig vrijen en zwangerschap. Ook durven zij vragen te stellen over onderwerpen zoals diversiteit, wensen en grenzen. Dit draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling.

Ronde 3, najaar 2020

De belangstellingsregistratie voor ronde 3 van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit is gesloten. De interesse was groot; bijna 400 schoollocaties maakten hun belangsteling voor deze ronde van de regeling kenbaar. Vanwege de grote belangstelling was het nodig om de toekenningscriteria toe te passen. De scholen die hun belangstelling kenbaar hebben gemaakt, hebben hierover bericht gehad. Maar liefst 264 schoollocaties in het poprimair onderwijs , sospeciaal onderwijs, vovoortgezet onderwijs en mbomiddelbaar beroepsonderwijs kunnen deze ronde gebruikmaken van de regeling.

Deelname

De stimuleringsregeling is voor alle scholen (locaties) in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De regeling is onder andere gericht op kwetsbare groepen. Alleen in het geval van over-inschrijving worden er een aantal selectiecriteria toegepast. Het maakt hierbij niet uit of een school zich als eerste of als laatste heeft ingeschreven voor de regeling.

Wat houdt de stimuleringsregeling in?

Binnen ronde 3 van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit is een financiële bijdrage beschikbaar van maximaal €5.000,- per schoollocatie.

 • Scholen die van de stimuleringsregeling gebruik maken, gaan werken met de Gezonde School-aanpak voor het thema Relaties en seksualiteit.
 • Wij vragen dat de school een Gezonde School-coördinator aanwijst. Hij of zij is eerste aanspreekpunt binnen de school voor alles dat te maken heeft met een gezonde leefstijl. Ook is hij of zij eerste aanspreekpunt voor de eigen GGDGemeentelijke gezondheidsdienst  en voor het landelijk programmateam Gezonde School. De Gezonde School-coördinator volgt scholing als onderdeel van de stimuleringsregeling.
 • Een Gezonde School-adviseur van de GGD kan de school begeleiden het thema Relaties en seksualiteit binnen de school te versterken.
 • De school dient het geldbedrag te gebruiken om te werken aan de versterking van het thema Relaties en seksualiteit. Het bedrag mag worden gebruikt voor taakuren voor een Gezonde School-coördinator. Ook kan men bijvoorbeeld een activiteit of lespakket aanschaffen of gastlessen inkopen. Het programma Gezonde School adviseert hiervoor erkende Gezonde School-activiteiten in te zetten op het gebied van Relaties en seksualiteit. Welke activiteiten dit zijn verschilt per onderwijstype: po, sovo of mbo.
 • Hiernaast kunnen scholen het geldbedrag ook gebruiken voor enkele facultatieve onderdelen. Neem bij vragen over de inzet van facultatieve onderdelen contact op via info@gezondeschool.nl. Denk hierbij aan:
  • scholing van (vak)docenten;
  • teamtrainingen;
  • training van een functionaris in de zorgstructuur;
  • inzet van gastdocenten;
  • ouderaanbod;
  • inzet van theaterproducties.

Om de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit toegekend en gemaakte kosten uitbetaald te krijgen, gelden de volgende voorwaarden:

 • De school belegt de taken voor Gezonde School bij een eigen medewerker van de school, die als Gezonde School-coördinator de regie neemt en kartrekker is van de Gezonde School-activiteiten binnen dit thema.
 • De Gezonde School-coördinator volgt het scholingsaanbod Gezonde School.
 • De schoollocatie werkt volgens de Gezonde School-aanpak.
 • De schoollocatie verleent medewerking aan een evaluatie.
 • De school voldoet voor september 2022 aan de voorwaarden van het themacertificaat Relaties en seksualiteit en vraagt hiervoor het vignet Gezonde School aan (optie 1). De school laat hiermee zien dat er structureel wordt gewerkt aan de gezonde leefstijl van leerlingen. Óf de school beantwoordt vóór 30 juni 2022* de verantwoordingsvragen van het thema Relaties en seksualiteit en levert daarmee de bewijslast voor de besteding van de toegekende ondersteuning (optie 2).
 • De directeur (poprimair onderwijs ), (con)rector (vovoortgezet onderwijs ) of het college van bestuur (mbomiddelbaar beroepsonderwijs ) is akkoord met de aanvraag.

* Mogelijk controleren we via een steekproef of de resultaten die scholen opgeven bij de verantwoordingsvragen daadwerkelijk kloppen. Dit gebeurt door een bezoek aan uw school door de projectleider van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

Scholing

Scholen die gebruikmaken van de stimuleringsregeling zijn verplicht een Gezonde School-coördinator aan te wijzen. Om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de stimuleringsregeling volgt de Gezonde School-coördinator scholing op het thema Relaties en Seksualiteit. De trainingsdata verschillen per onderwijstype. Na toekenning van het stimuleringsbudget is dit en meer informatie weergeven in uw dashboard op Mijngezondeschool.nl.

Ondersteuning van een Gezonde School-adviseur

Scholen die gebruikmaken van de stimuleringsregeling krijgen advies en ondersteuning van de Gezonde School-adviseur van de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst . Hier zitten voor de school geen extra kosten aan verbonden. GGD’en hebben per schoollocatie tot 20 uur beschikbaar. De Gezonde School-coördinator van de school en de Gezonde School-adviseur bepalen samen hoe en waar de ondersteuning wordt ingezet. De GSA maakt op basis van deze informatie vervolgens een schatting van het nodige aantal uur voor ondersteuning.

Verantwoorden

 • Scholen financieren eerst zelf de kosten en kunnen vervolgens via de regeling de gemaakte kosten declareren.
 • Scholen verantwoorden de gemaakte kosten in het account van de school via Mijngezondeschool.nl.
 • Scholen verantwoorden hoe zij inhoudelijk aan de slag zijn gegaan met het thema Relaties en seksualiteit. Dit kan door het behalen van het themacertificaat Relaties en seksualiteit van het vignet Gezonde School of door het beantwoorden van verantwoordingsvragen.
 • Scholen die hebben deelgenomen aan ronde 1 of ronde 2 komen ook voor ronde 3 in aanmerking, mits zij al zijn gestart met de verantwoording.

Belangrijke data

 • Scholen die zijn toegekend binnen ronde 1 van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit kunnen vanaf januari 2020 tot en met juni 2021 (verlengde ronde) aan de slag. De declaratie voor de stimuleringsregeling moet uiterlijk op 31 augustus 2021 (schooljaar 2020/2021) zijn ingediend.
 • Scholen die zijn toegekend binnen ronde 2 van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit kunnen vanaf juni 2020 tot en met juni 2021 aan de slag. De declaratie voor de stimuleringsregeling moet uiterlijk op 31 augustus 2021 (schooljaar 2020/2021) zijn ingediend.
 • Scholen die via Mijngezondeschool.nl hun belangstelling kenbaar hebben gemaakt voor ronde 3 van de stimuleringsregeling hebben tot en met juni 2022 de tijd om te werken aan het thema Relaties en seksualiteit. Zodra de school de verantwoording voor het bestede bedrag heeft ingediend, ontvangt de school een financiële bijdrage van maximaal €5.000,-. De verantwoording voor ronde 3, najaar 2020, kan tot eind augustus 2022 worden ingediend.

Tip! Download het Stappenplan stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit en print dit uit. Hiermee heeft u de belangrijkste stappen en bijbehorende data in een handig overzicht.

Over de regeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

De stimuleringsregeling is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en komt voort uit het Regeerakkoord. Naast de stimuleringsregeling zijn er andere maatregelen om seksuele gezondheid te bevorderen en onbedoelde (tiener)zwangerschappen te voorkomen. Lees meer over het hele pakket aan maatregelen.  De stimuleringsregeling bestaat in totaal uit 5 rondes. De belangstellingsregistratie voor ronde 4, voorjaar 2021, start in maart 2021.

Vragen?

Zijn er na het lezen van de informatie en nog vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of mail uw vraag naar info@gezondeschool.nl. Voor advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met de Gezonde School-adviseur van de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst  in uw regio.

Tip! Heeft u de webinar Gezonde Relaties & Seksualiteit in de school gemist? En wilt toch inspiratie opdoen en leren van cases uit de praktijk? Stuur een mail naar info@gezondeschool.nl en kijk de webinar voor poprimair onderwijs , vovoortgezet onderwijs , vso of mbomiddelbaar beroepsonderwijs terug wanneer het u uitkomt.