Van 4 tot en met 8 maart was het de Week van de Lentekriebels. Dit is een projectweek voor het primair onderwijs waarin er extra aandacht is voor relationele en seksuele vorming. Sommige scholen kiezen voor een later moment om zich met de week bezig te houden. Het thema van dit jaar is ‘Weerbaar online'. Leerlingen leren hoe ze veilig gebruik kunnen maken van internet en sociale media, zodat ze weerbaarder zijn tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en misbruik, ook online. 

Door vanaf jonge leeftijd aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit krijgen kinderen betrouwbare kennis en benodigde vaardigheden mee voor een gezonde en positieve seksuele ontwikkeling. Naast ouders hebben ook scholen een belangrijke rol om die kennis en vaardigheden mee te geven aan kinderen, passend bij hun leeftijd en belevingswereld. Als kinderen les krijgen over hun lichaam, relaties en seksualiteit, zijn zij beter geïnformeerd en krijgen zij antwoorden op vragen die zij hebben. Op die manier zijn kinderen in staat, nu en later, om gezonde en bewuste keuzes te maken. Ze leren bijvoorbeeld grenzen van anderen te respecteren en onveilige situaties te herkennen en werken samen aan een veilig en sociaal schoolklimaat.

De Week van de Lentekriebels, georganiseerd door Rutgers in samenwerking met de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)’en, is een manier om relationele en seksuele vorming duurzaam in te bedden en het een plek te geven in het schoolplan. Bijvoorbeeld als startpunt of als jaarlijkse reminder om structureel aandacht aan het thema te besteden. De projectweek zorgt ervoor dat scholen elk jaar in groep 1 tot en met 8 lesgeven over weerbaarheid, relaties en seksualiteit, op een manier die past bij de school. Scholen doen vrijwillig mee en kiezen zelf welke lesmaterialen past bij de visie van de school.

Structurele aandacht

Gezonde School helpt scholen om structureel aan het thema Relaties en seksualiteit te werken en dit goed in te bedden in het schoolbeleid. Met de Gezonde School-aanpak komt dit thema terug in de lessen, in de omgeving, in signalering en in het beleid. Deze schoolbrede aanpak vergroot de kans op blijvend effect.

Gezonde School onderschrijft, net zoals Rutgers en de GGD’en, het belang van structureel aandacht geven aan relationele en seksuele vorming in het primair onderwijs. Scholen kunnen hier terugkerende themaweken en Gezonde School-activiteiten voor inzetten. Dit zijn erkende lesmethoden met een doorlopende leerlijn en de interventies die van goede kwaliteit en goed uitvoerbaar in de praktijk zijn. Hier zijn ze op beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Met structurele lessen over relationele en seksuele vorming krijgen leerlingen meer zelfvertrouwen, een positiever zelfbeeld, geven ze beter hun wensen en grenzen aan en herkennen en respecteren ze deze ook bij anderen.

Advies en ondersteuning

Voor scholen die een steuntje in de rug nodig hebben, is er de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Hiermee kunnen scholen Gezonde School-activiteiten aanschaffen en scholing volgen. Daarnaast krijgen zij advies en begeleiding van de Gezonde School-adviseurs van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) in de regio.

De Gezonde School-adviseurs bieden scholen waar gewenst  ook ondersteuning wanneer zij(willen) deelnemen aan de Week van de Lentekriebels. De GGD’en bieden hierin maatwerk en kijken naar wat past bij de wensen en behoeften die spelen bij de school, de leerlingen en de ouders en verzorgers.

Meer informatie

Informatie over de Week van de Lentekriebels vind je op Weekvandelentekriebels.nl.

Informatie over Gezonde School vind je op Gezondeschool.nl.

Van 4 maart tot en met 15 april 2024 kunnen scholen in het primair, gespecialiseerd en voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) verschillende stimuleringsregelingen aanvragen bij Gezonde School, waaronder de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

De taken van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)’en bij deze themaweek staan op Seksuelevorming.nl.