Decoratieve foto van een vrolijk lachende jongen die een appel toont

Werk jij in of met het speciaal onderwijs? Voor de ontwikkeling van lesmateriaal over gezond en duurzaam eten is het Louis Bolk Instituut op zoek naar onderwijsprofessionals die willen meedenken of lesmateriaal willen testen. Het lesmateriaal is bedoeld voor leerlingen in cluster 3 en 4 van het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

De planning

De ontwikkeling van het lesmateriaal vindt in het komende anderhalve jaar plaats. Het Louis Bolk Instituut werkt hiervoor samen met het programma Jong Leren Eten, Stichting Special Heroes Nederland, het Voedingscentrum en Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Wie wil meedenken of lesmateriaal wil testen, kan een mail sturen naar Femke Hoefnagels: f.hoefnagels@louisbolk.nl.

De komende tijd wordt in kaart gebracht hoe voedseleducatieprogramma’s aangepast moeten worden om passend, geschikt en makkelijker inzetbaar te zijn in het speciaal onderwijs. Vervolgens worden lessen van de bestaande lesprogramma’s Smaaklessen en Weet wat je eet aangepast. Smaaklessen en Weet wat je eet zijn bij veel Gezonde Scholen als Gezonde School-activiteiten voor het thema Voeding. De aangepaste lesprogramma’s worden schooljaar 2023-2024 getest en geëvalueerd. Het is de bedoeling dat alle scholen in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs vanaf het voorjaar van 2024 de concrete handvatten en aangepaste lessen kunnen gebruiken.

Waarom aandacht voor voedseleducatie in het speciaal onderwijs?

Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling en gezondheid bij kinderen, bericht het Louis Bolk Instituut. Ruim 5% van alle schoolgaande kinderen gaan naar het speciaal onderwijs. Voor deze leerlingen is het aanleren van gezond en duurzaam eetgedrag van extra belang. Zo is het aantal leerlingen met overgewicht in het speciaal onderwijs een stuk hoger dan het gemiddelde in Nederland. Leerlingen in het speciaal onderwijs hebben er daarom baat bij als ze op school voedselvaardigheden leren.

Er zijn echter nog weinig lesprogramma’s over voeding beschikbaar voor het speciaal onderwijs. Voor deze doelgroep is ander lesmateriaal nodig dan in het reguliere onderwijs wordt gebruikt, bleek al uit de Behoeftepeiling voedseleducatie in het speciaal (basis)onderwijs die het Louis Bolk Instituut vorig jaar heeft uitgevoerd. Leraren gaven aan dat de meeste beschikbare voedseleducatieprogramma’s niet aansluiten op de belevingswereld en mogelijkheden van leerlingen in het speciaal onderwijs.

Meer informatie

Meer informatie over dit project is te vinden op Voedseleducatie in het speciaal onderwijs van het Louis Bolk Instituut. Weten met welke lesprogramma's je nu al kunt werken aan het thema Voeding? Bekijk dan de Gezonde School-activiteiten voor Voeding in het speciaal onderwijs.