Evaluatiekaart sociale vaardigheden

De Superheldenaanpak, onderdeel van Orka Training, is een preventieve aanpak om sociale vaardigheden van leerlingen in het basisonderwijs en het groepsklimaat in de klas te verbeteren. Hiermee wordt de kans op sociale problemen verkleind. Onlangs heeft de Superheldenaanpak in overleg met leerkrachten een evaluatiekaart ontwikkeld. Met deze kaart kan elke leerling zijn/haar sociale vaardigheden evalueren. De evaluatiekaart kan als uitgangspunt gebruikt worden om in gesprek te gaan met een kind over zijn sociale vaardigheden. Dit vormt een mooi aanknopingspunt om met kinderen in gesprek te gaan over sociale vaardigheden.

Lees meer over de Gezonde School-activiteit 'Superheldenaanpak' en het thema Welbevinden in het primair onderwijs.