Onlangs verscheen Kwink in de activiteitendatabase op website van Gezonde School. Deze online methode is namelijk officieel erkend als Gezonde School-activiteit voor het thema Welbevinden.

Kwink is een digitale methode voor sociaal-emotioneel leren voor het primair onderwijs. Het hoofddoel is om verstorend gedrag in de klas te voorkomen en om van de klas een positieve groep te maken.Kwink voorkomt verstorend gedrag waaronder pesten. Lees meer over Kwink.

Over Gezonde School-activiteiten
Veel scholen maken gebruik van Gezonde School-activiteiten. Het gaat hierbij om erkende interventies/activiteiten waarvan een onafhankelijke Erkenningscommissie heeft vastgesteld dat ze voldoen aan de kwaliteitscriteria. Deze activiteiten staan in de activiteitendatabase op de website van Gezonde School. Bekijk de activiteiten voor po, vo en mbo.