Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, bezocht op 14 februari gymnasium Novum in Voorburg, een Gezonde School. De aanleiding was feestelijk; de school heeft het themacertificaat Relaties en seksualiteit behaald én het was Valentijnsdag.

Feestelijkheden en gesprekken over relaties en seksualiteit

Het was dus feest in Voorburg en dat was te merken; de school organiseerde een taartenbakwedstrijd rond het thema liefde, er was een oesterbar en het winnende gedicht van de valentijnsgedichtenwedstrijd werd voorgedragen. De minister ging in gesprek met leerlingen over relaties en seksualiteit. “Hoe kun je als school een veilig schoolklimaat realiseren rond relaties en seksualiteit”, vroeg hij hen. “En hoe word je je bewust van jouw persoonlijke grenzen?” De leerlingen vertelden over de rol van sociale media en hoe zij terechtkunnen bij de vertrouwenspersoon van de school of bij een mentor. Ook gaven leerlingen aan er onderling discussie over te voeren, mede naar aanleiding van alle aandacht voor grensoverschrijdend gedrag in de media.

In alle openheid over relaties en seksualiteit kunnen praten is ontzettend belangrijk.

- Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

“Over dit onderwerp in alle openheid kunnen praten is ontzettend belangrijk. Het is goed om je eigen wensen en grenzen te ontdekken en meer respect te ontwikkelen voor onderlinge verschillen op het vlak van liefde en relaties. Het is merkbaar dat de leerlingen de school als een veilige omgeving ervaren om over seksualiteit te praten. Een terechte Gezonde School”, concludeerde de minister. 

Ambities

Iben Maas, voorzitter van het LAKS en leerling van het Novum, onthulde samen met de minister het themacertificaat. Aan Iris Kummeling, programmamanager Gezonde School, vroeg minister Wiersma naar de ambities van Gezonde School en uit welke gezondheidsthema’s scholen kunnen kiezen als zij gaan werken met de Gezonde School-aanpak. Hierop is toegelicht dat Gezonde School elke school in Nederland stimuleert en faciliteert om te werken aan een gezonde leefstijl. En dat er naast het thema Relaties en seksualiteit ook andere thema’s zijn waar een school uit kan kiezen, zoals Welbevinden of Voeding. Iris Kummeling: “We geloven en weten dat leerlingen die lekker in hun vel zitten uiteindelijk tot betere leerprestaties komen.”

We geloven en weten dat leerlingen die lekker in hun vel zitten uiteindelijk tot betere leerprestaties komen.

- Iris Kummeling, programmamanager Gezonde School

RTL Nieuws, besteedde op 14 februari om 19.30 uur aandacht aan het schoolbezoek én aan het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag binnen het onderwijs waartoe de minister het initiatief neemt.