Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het po primair onderwijs , sospeciaal onderwijsvo voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties een bijdrage aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding.

Het programma Jong Leren Eten wil scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Aan de stimuleringsbijdrage zijn voorwaarden verbonden. Bekijk alle bestedingsmogelijkheden.

Van 7 maart t/m 19 april 2022 kunnen scholen belangstelling voor deze stimuleringsbijdrage (ronde 5) kenbaar maken via hun account op Mijngezondeschool.nl. Kijk voor meer informatie op Jonglereneten.nl.

In de factsheet Evaluatie Jong Leren Eten leest u op hoofdlijnen de resultaten van de regeling in de eerste ronde in het schooljaar 2018-2019.

Decoratieve foto van een leerling die kookt met de leraar