Gisteren kregen maar liefst 64 scholen te horen dat ze het predicaat 'excellente school' mogen voeren. Koningin Julianaschool (KJS), een Gezonde School voor leerlingen in het speciaal onderwijs, is hier één van. Dat maakte de Inspectie van het Onderwijs bekend.

Excellent worden scholen als ze onderwijs bieden van goede kwaliteit. Ze moeten zich daarnaast onderscheiden van andere scholen met een specifiek profiel. Rutger Meijer, directeur van de Inspectie van het Onderwijs, sprak lovende woorden over de wijze waarop de KJS-leerlingen een veilige leeromgeving en een Gezonde School biedt. “Het integrale karakter van het excellentie profiel en de daarbij behorende resultaten zijn direct herkenbaar in de school en ingebed in het denken en doen van het team. Een voorbeeld voor andere scholen”.

Herkenbaar excellentie profiel
Wie de KJS bezoekt kan het excellentie profiel heel tastbaar herkennen. Aan het groene schoolplein. Aan de statafels en de bureaufietsen. Aan de rust en positieve sfeer. Aan de mediatoren op het schoolplein. Aan de Daily Mile die leerlingen twee keer per week hardlopen. Aan het fruit en water in de pauze. Aan de duidelijke leefregels. Ook de locatie aan de Schoolhof krijgt dit voorjaar een groen schoolplein.

Veilige en gezonde leeromgeving
“Onze leerlingen hebben gewoon recht op het beste onderwijs” meent Marianne van de Schee, directeur van de KJS. “De KJS moet een veilige en gezonde leeromgeving zijn waarbinnen kinderen zich kunnen ontplooien en tot hun recht komen. Waar ze leren om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, voor elkaar en voor hun leefomgeving. We bereiden onze kinderen voor op een zelfstandige en zinvolle rol in de samenleving.”

Excellente scholen
Er zijn in Nederland 279 scholen voor speciaal basisonderwijs. De KJS daarvan de enige sbo-school in Nederland die met zowel het kwaliteitsoordeel goed als het excellentiepredicaat heeft ontvangen. Reden dus om trots te zijn. Dat lieten de aanwezigen leerlingen ook horen in een uitbundig gezongen schoollied.

Bekijk het landelijke overzicht van alle Excellente scholen. Het is ook mogelijk om als Gezonde School in aanmerking te komen voor het predicaat.