Werken aan gezondheid in het dna van uw school? Maak gebruik van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School! Vandaag is de laatste dag dat scholen zich nog kunnen inschrijven. 

Extra ondersteuning thema’s Relaties en seksualiteit en Welbevinden 
Bij de aanvraag van het Ondersteuningsaanbod kiest u met welke gezondheidsthema uw school aan de slag gaat. Hebt u nog geen thema gekozen? Denk dan aan het thema Relaties en seksualiteit of Welbevinden. Door een financiële impuls van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) kan Gezonde School extra scholen ondersteunen die met één van deze thema’s aan de slag wil gaan. Waarom het belangrijk is dat een school aandacht heeft voor het thema Relaties en seksualiteit? Het antwoord hoort u in dit nieuwe filmpje!

Over het Ondersteuningsaanbod
De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage, scholing en begeleiding en advies van een Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) Gemeentelijke gezondheidsdienst. Scholen met kwetsbare leerlingen of studenten en scholen die nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van het Ondersteuningsaanbod, maken meer kans op toekenning. Lees meer over de voorwaarden en inschrijven voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Met de financiële bijdrage kan uw school taakuren vergoeden van een Gezonde School-coördinator of bijvoorbeeld een erkende Gezonde School-activiteit inkopen.