De belangstelling voor het Ondersteuningsaanbod schooljaar 2019-2020 was ook dit jaar weer zeer groot. Maar liefst 1206 scholen hebben zich aangemeld. Het Ondersteuningsaanbod Gezonde School helpt scholen om Gezonde School te worden of te blijven. Scholen horen deze maand of zij wel of niet de toekenning ontvangen. Scholen met kwetsbare leerlingen of studenten en scholen die nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van het Ondersteuningsaanbod, maken meer kans op toekenning. Lees meer over het Ondersteuningsaanbod Gezonde School.

Extra aandacht voor Welbevinden en Relaties en seksualiteit
Dankzij een financiële impuls van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) kon Gezonde School deze ronde extra scholen ondersteunen die met het thema Welbevinden of Relaties en seksualiteit aan de slag gaan. Waarom het belangrijk is dat scholen aandacht te besteden aan het thema Relaties en seksualiteit? Bekijk het nieuwe filmpje!