Nu hygiëne om extra aandacht vraagt, stelt het Rode Kruis een gratis lespakket beschikbaar voor basisscholen. Hiermee leren leerlingen om te gaan met de coronamaatregelen en waarom deze maatregelen belangrijk zijn.

Vraag het gratis lesmateriaal over hygiëne op school aan op de website van het Rode Kruis.

In vijf lessen komen onderwerpen als handen wassen, afstand houden en griepvirussen aan bod. Elke les duurt ongeveer 20 minuten en bestaat uit een filmpje en een opdracht. En er is in het materiaal onderscheid gemaakt tussen de onderbouw (groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m 8).

Meer tips rondom het nieuwe coronavirus? Die vindt u voor het primair onderwijs op de themapagina Hygiëne.