Lesgeven met GrowWizzKid is een groot succes op De Bolster in Voorst. Met deze Gezonde School-activiteit worden leerlingen in het po primair onderwijs (primair onderwijs ) en sospeciaal onderwijs zich bewust van de herkomst en toepassing van gezonde voeding. Het lesprogramma bestaat uit een binnenteeltsysteem en een online leeromgeving. VsoVoortgezet speciaal onderwijs-instructeur Jeroen Berghuis werkt bijna elf jaar in het cluster 4-onderwijs en vertelt waarom deze Gezonde School-activiteit het zo goed doet bij leerlingen. Lees meer over de toepassing van GrowWizzKid door vso-instructeur Jeroen Berghuis.