Lesgeven met GrowWizzKid is een groot succes op De Bolster in Voorst. Met deze Gezonde School-activiteit worden leerlingen in het po primair onderwijs (primair onderwijs) en sospeciaal onderwijs zich bewust van de herkomst en toepassing van gezonde voeding. Het lesprogramma bestaat uit een binnenteeltsysteem en een online leeromgeving. VsoVoortgezet speciaal onderwijs-instructeur Jeroen Berghuis werkt bijna elf jaar in het cluster 4-onderwijs en vertelt waarom deze Gezonde School-activiteit het zo goed doet bij leerlingen. Lees meer over de toepassing van GrowWizzKid door vso-instructeur Jeroen Berghuis.