De gezondste regio van Nederland, dat is de ambitie van gemeente Horst aan de Maas. Het Dendron College in Horst draagt daar graag actief aan bij. Onlangs ontving ze de gouden Schoolkantine Schaal 2019 van het Voedingscentrum. Ook is het kwaliteitskeurmerk ‘Gezonde school’ weer verlengd voor drie jaar. De school heeft het themacertificaat Bewegen en sport en Roken, alcohol en drugspreventie.

Zwanetta Por, locatiedirecteur van het Dendron College, laat de gouden schaal zien. Ze is er trots op dat haar school zich zichtbaar inzet voor de gezondheid van haar leerlingen. 'Als school staan we midden in de gemeente. Gemeente Horst aan de Maas streeft ernaar om in 2025 de gezondste regio van Nederland te zijn. Daar willen wij uiteraard ook een bijdrage aan leveren, want gezondheid is prioriteit nummer één. We stimuleren onze leerlingen bijvoorbeeld om extra te sporten met de Sportklas en zorgen ervoor dat onze schoolkantine gezond is ingericht'.

Gouden schaal voor de schoolkantine

Het Dendron vindt het belangrijk dat leerlingen gezonde keuzes kunnen maken. Daarom werken ze sinds 2017 samen met cateraar Zo-Vital. Bij deze cateraar staat gezond en lekker eten hoog in het vaandel. Het is dan ook een logische vervolgstap geweest om de kantine zo in te richten dat eerst de zilveren Schoolkantine schaal bemachtigd werd en nu de gouden.

Een gezonde uitstraling en een gezonder aanbod staan hierbij centraal. De kantine is gezonder gemaakt aan de hand van de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)). De visie erachter: jongeren zijn de toekomst. Willen we dat zij gezonder leven, dan is het belangrijk dat zij ook op school gezond kunnen eten en drinken. Zij brengen hier immers een groot deel van hun tijd door. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt hen een gezond eetpatroon te ontwikkelen.

Vignet Gezonde School opnieuw verlengd

Ook heeft het Dendron College al enkele jaren het het vignet Gezonde School. Hiermee laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen, onder andere door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)) en VWS. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Op het Dendron is speciale aandacht voor het themacertificaat ‘Bewegen en Sport’ en ‘Roken-, alcohol- en drugspreventie’. Dit laatste themacertificaat is onlangs weer met drie jaar verlengd.

Ook aan de slag met deze thema's?

Kijk op de pagina's Bewegen en sport en Roken, alcohol en drugspreventie. En lees meer over het Vignet Gezonde School.