Jongeren zijn aan het oefenen op een klimwand

De aandacht voor gezonde leefstijl binnen het mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) neemt toe sinds 2012. Tot deze conclusie komt het Mulier Instituut op basis van het groeiende aantal Gezonde Scholen en initiatieven. 

Het instituut deed een uitvraag onder mbo-instellingen en mbo-studenten. De belangrijkste redenen om voor mbo-scholen om beweeg- en sportaanbod aan te bieden zijn de gezondheid van studenten (71%), het bewustmaken van het belang van bewegen voor een vitale beroepsuitoefening (67%) en het bijdragen aan een positief schoolklimaat (67%). 

Op zoek naar tips wat u kunt doen? Op de themapagina Bewegen en Sport staan tips om studenten een actieve leefstijl aan te wennen en met plezier te laten bewegen en sporten. 

Meer over het onderzoek is te lezen op de site van het Mulier Instituut