Deze week hebben 206 scholen gehoord dat zij gebruik kunnen maken van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. “Een fantastisch resultaat”, zegt projectleider Merel Hendriks, “want al deze scholen hebben besloten om extra aandacht te gaan besteden aan dit belangrijke thema. Via de regeling geven we ze een extra steuntje in de rug.”

Dit is de tweede ronde van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Deze regeling is gericht op het stimuleren en ondersteunen van scholen die aandacht willen besteden aan gezonde relaties en seksualiteit. Merel Hendriks: “We hebben alle aanvragen van scholen kunnen toekennen en dus niemand hoeven teleurstellen.” De regeling bestaat uit een geldbedrag van maximaal €5.000 per schoollocatie. Scholen gebruiken dit bedrag om te werken aan de versterking van het thema Relaties en seksualiteit. Het bedrag mag worden gebruikt voor taakuren voor een Gezonde School-coördinator. Ook kan men bijvoorbeeld een activiteit of lespakket aanschaffen of gastlessen inkopen. Merel Hendriks: “Tot en met juli 2021 hebben scholen de tijd om te gaan werken aan het thema Relaties en seksualiteit. Elke school die gebruikmaakt van de stimuleringsregeling krijgt naast het geldbedrag ook advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst).”

Over de regeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

De stimuleringsregeling is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en komt voort uit het Regeerakkoord. Naast de stimuleringsregeling zijn er andere maatregelen om seksuele gezondheid te bevorderen en onbedoelde (tiener)zwangerschappen te voorkomen. Lees meer over het hele pakket aan maatregelen.  De stimuleringsregeling bestaat in totaal uit 5 rondes. De belangstellingsregistratie voor ronde 3 start in oktober 2020.

Lees meer over de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.