Beeldmerk met de tekst Gezonde Relaties & Seksualiteit

 

Het kabinet zet stevig in op de preventie van onbedoelde zwangerschappen. Eén van de maatregelen is gericht op het stimuleren en ondersteunen van scholen die aandacht willen besteden aan gezonde relaties en seksualiteit.

Aandacht voor relaties en seksualiteit

Het is belangrijk om op jonge leeftijd te beginnen met aandacht voor relaties en seksualiteit. Zowel thuis als op school. Hierdoor krijgen jongeren op tijd informatie over onderwerpen als gezonde relaties, veilig vrijen en zwangerschap. Ook durven jongeren vragen te stellen over onderwerpen zoals diversiteit, wensen en grenzen. Dit draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling.

Ronde 3, najaar 2020

Van maandag 5 oktober t/m maandag 16 november 2020 kunnen scholen via een account op www.mijngezondeschool.nl hun belangstelling kenbaar maken voor ronde 3, najaar 2020, van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. 

Voor welke scholen?

De stimuleringsregeling is voor alle scholen (locaties) in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Wat houdt de stimuleringsregeling in?

Ronde 3 van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit bestaat uit een geldbedrag van maximaal €5.000 per schoollocatie. Deze ronde biedt plaats voor meer dan 250 scholen.

 • Scholen die van de stimuleringsregeling gebruik maken, gaan werken met de Gezonde School-aanpak voor het thema Relaties en seksualiteit.
 • Wij vragen dat de school een Gezonde School-coördinator aanwijst. Hij of zij is eerste aanspreekpunt binnen de school voor alles dat te maken heeft met een gezonde leefstijl. Ook is hij of zij eerste aanspreekpunt voor de eigen GGDGemeentelijke gezondheidsdienst  en voor het landelijk programmateam Gezonde School. De Gezonde School-coördinator volgt scholing als onderdeel van de stimuleringsregeling.
 • Een Gezonde School-adviseur van de GGD kan de school begeleiden het thema Relaties en seksualiteit binnen de school te versterken.
 • De school dient het geldbedrag te gebruiken om te werken aan de versterking van het thema Relaties en seksualiteit. Het bedrag mag worden gebruikt voor taakuren voor een Gezonde School-coördinator. Ook kan men bijvoorbeeld een activiteit of lespakket aanschaffen of gastlessen inkopen. Het programma Gezonde School adviseert hiervoor erkende Gezonde School-activiteiten in te zetten op het gebied van Relaties en seksualiteit. Welke activiteiten dit zijn verschilt per onderwijstype: primair onderwijsvoortgezet onderwijs of mbo.
 • Hiernaast kunnen scholen het geldbedrag ook gebruiken voor enkele facultatieve onderdelen:
  • Scholing van (vak)docenten
  • Teamtrainingen
  • Training van een functionaris in de zorgstructuur
  • Inzet van gastdocenten
  • Ouderaanbod
  • Inzet van theaterproducties

Om de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit toegekend en gemaakte kosten uitbetaald te krijgen, gelden de volgende voorwaarden:

 •  De school belegt de taken voor Gezonde School bij een eigen medewerker van de school, die als Gezonde School-coördinator de regie neemt en kartrekker is van de Gezonde School-plannen.
 • De Gezonde School-coördinator volgt het scholingsaanbod Gezonde School.
 • De schoollocatie werkt volgens de Gezonde School-aanpak.
 • De schoollocatie verleent medewerking aan een evaluatie.
 • De school voldoet voor september 2021 aan de voorwaarden van het gekozen themacertificaat en vraagt het vignet Relaties & Seksualiteit van Gezonde School aan. De school laat hiermee zien dat er structureel wordt gewerkt aan de gezonde leefstijl van leerlingen. Of de school beantwoordt vóór 30 juni 2021 * de verantwoordingsvragen en levert daarmee de bewijslast voor de besteding van de toegekende ondersteuning.
 • De directeur (poprimair onderwijs primair onderwijs), (con)rector (vovoortgezet onderwijs voortgezet onderwijs) of het college van bestuur (mbomiddelbaar beroepsonderwijs middelbaar beroepsonderwijs) is akkoord met de aanvraag.

* Mogelijk controleren we via een steekproef of de resultaten die scholen opgeven bij de verantwoordingsvragen daadwerkelijk kloppen. Dit gebeurt door een bezoek aan uw school door de projectleider van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

Toekenningscriteria

Wanneer de belangstelling groter is dan het aantal scholen dat we kunnen toekennen, dan vindt de toekenning plaats op basis van een aantal kenmerken. Scholen met kwetsbare groepen leerlingen krijgen voorrang bij toewijzing van de stimuleringsmiddelen. Hiermee zorgen we voor voldoende aandacht voor kwetsbare groepen.

Welke scholen maken de meeste kans op ondersteuning?

 • basisscholen die zich bevinden in aandachtswijken (lage sociaaleconomische status, waarbij we de gewichtenregeling hanteren) en scholen voor speciaal onderwijs; 
 • scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs;
 • (vmboVoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)  Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)  )scholen basis- en kaderberoepsgericht; mbomiddelbaar beroepsonderwijs  middelbaar beroepsonderwijs  -scholen met aanvragen voor entree- en niveau 2 opleidingen.

Verder willen we een zo groot mogelijk bereik onder scholen realiseren door hen, die nog onbekend zijn met de Gezonde School aanpak, voorrang te verlenen op de scholen die reeds eerder Ondersteuningsaanbod of de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit toegekend hebben gekregen.

Tot slot is er een verhoudingsgewijze verdeling tussen het aantal poprimair onderwijs  primair onderwijs  -, vovoortgezet onderwijs  voortgezet onderwijs  - en mbo-scholen dat gebruik kan maken van de regeling.

Verantwoorden

 • Scholen financieren eerst zelf de kosten en kunnen vervolgens via de regeling de gemaakte kosten declareren.
 • Scholen verantwoorden de gemaakte kosten in het account van de school via Mijngezondeschool.nl.
 • Scholen verantwoorden hoe zij inhoudelijk aan de slag zijn gegaan met het thema Relaties en seksualiteit. Dit kan door het behalen van het themacertificaat Relaties en seksualiteit van het Vignet Gezonde School of door het beantwoorden van verantwoordingsvragen.

Scholing

Scholen die gebruik maken van de stimuleringsregeling zijn verplicht een Gezonde School-coördinator (GSC) aan te wijzen. Om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de stimuleringsregeling volgt de Gezonde School-coördinator scholing op het thema Relaties & Seksualiteit. Op dit moment wordt de inhoud van de training(en) samengesteld en het uitvoeringsplan ontwikkeld. Zodra de informatie bekend is, wordt deze onder meer via de website www.gezondeschool.nl kenbaar gemaakt.

Aantal uren inzet Gezonde School-adviseur

Scholen die gebruik maken van de stimuleringsregeling krijgen advies en ondersteuning van de Gezonde School-adviseur van de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst . (Scholen hoeven hiervoor niet extra te betalen.) GGD’en hebben per schoollocatie 0 tot 20 uur beschikbaar. De Gezonde School-coördinator van de school en de Gezonde School-adviseur bepalen samen hoe en waar de ondersteuning wordt ingezet.

Belangrijke data

Scholen kunnen van maandag 5 oktober tot en met maandag 16 november belangstelling kenbaar maken via www.mijngezondeschool.nl. In december horen zij of zij daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de regeling. Tot en met juli 2022 hebben zij vervolgens de tijd om aan te gaan werken aan het thema Relaties en seksualiteit. Zodra de school de verantwoording voor het bestede bedrag heeft ingediend, ontvangt de school het geldbedrag. De verantwoording voor ronde 3, najaar 2020, kan tot uiterlijk september 2022 worden ingediend.

Over de regeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

De stimuleringsregeling is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en komt voort uit het Regeerakkoord. Naast de stimuleringsregeling zijn er andere maatregelen om seksuele gezondheid te bevorderen en onbedoelde (tiener)zwangerschappen te voorkomen. Lees meer over het hele pakket aan maatregelen.  De stimuleringsregeling bestaat in totaal uit 5 rondes. De belangstellingsregistratie voor ronde 4, voorjaar 2021, start in maart 2021.

Vragen?

Zijn er na het lezen van de informatie en de veelgestelde vragen & antwoorden nog vragen? Mail dan naar info@gezondeschool.nl. Ook kunt u voor advies en ondersteuning contact opnemen met de Gezonde School-adviseur van de GGD in uw regio.

Tip! Stel uw vraag tijdens de webinar Relaties & Seksualiteit in de school en doe meteen inspiratie op. De webinars vinden plaats in september en oktober 2020. Kijk voor meer informatie en aanmelden op Webinars Gezonde Relaties & Seksualiteit.