Beeldmerk met de tekst Gezonde Relaties & Seksualiteit

 

Het kabinet zet stevig in op de preventie van onbedoelde zwangerschappen. Eén van de maatregelen is gericht op het stimuleren en ondersteunen van scholen die aandacht willen besteden aan gezonde relaties en seksualiteit.

Aandacht voor relaties en seksualiteit

Het is belangrijk om op jonge leeftijd te beginnen met aandacht voor relaties en seksualiteit. Zowel thuis als op school. Hierdoor krijgen jongeren op tijd informatie over onderwerpen als gezonde relaties, veilig vrijen en zwangerschap. Ook durven jongeren vragen te stellen over onderwerpen zoals diversiteit, wensen en grenzen. Dit draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling.

Ronde 2019

Van 14 oktober tot en met 2 december was het voor poprimair onderwijs , so, vso, vovoortgezet onderwijs  en mbomiddelbaar beroepsonderwijs -scholen mogelijk om belangstelling kenbaar te maken voor de nieuwe Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Om de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit een extra impuls te geven hebben 420 scholen -po, so, vso, vo  en mbo- vlak voor de kerstvakantie vernomen dat zij gebruik mogen maken van de regeling in deze 1e ronde.

De stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit heeft een looptijd van drie jaar. Dit betekent dat scholen op verschillende momenten van de regeling gebruik kunnen maken. Er zijn in totaal vijf rondes:

 • Ronde 2019: belangstellingsregistratie voor deze ronde is inmiddels gesloten
 • Ronde 2020: belangstellingsregistratie in het voor- en najaar van 2020
 • Ronde 2021: belangstellingsregistratie in het voor- en najaar van 2021

Voor welke scholen?

De stimuleringsregeling is voor alle scholen (locaties) in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Wat houdt de stimuleringsregeling in?

De stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit bestaat uit een geldbedrag van maximaal €8000 per schoollocatie. Scholen die in schooljaar 2019-2020 via het Ondersteuningsaanbod Gezonde School zijn toegekend op het thema Relaties en seksualiteit kunnen in ronde 2019 een aanvraag doen voor een maximum bedrag van €5.000.

 • Scholen die van de stimuleringsregeling gebruik maken, moeten het bedrag gebruiken voor de inzet van erkende Gezonde School-activiteiten op het thema van Relaties en seksualiteit. Welke activiteiten dit zijn verschilt per onderwijstype: primair onderwijs, voortgezet onderwijs of mbo.
 • De school kan het geldbedrag inzetten om de taakuren te vergoeden van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator. Om in aanmerking te komen voor de stimuleringsregeling moet de school een Gezonde School-coördinator hebben.
 • Het volgen van een scholing is een voorwaarde om de stimuleringsregeling te kunnen ontvangen.

Naast deze drie onderdelen krijgen scholen maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur. Hiervoor moet de school zelf contact opnemen met de Gezonde School-adviseur van de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst in hun regio.

Verantwoorden

 • Scholen financieren eerst zelf de kosten en kunnen vervolgens via de regeling de gemaakte kosten declareren.
 • Scholen verantwoorden de gemaakte kosten in het account van de school via Mijngezondeschool.nl.
 • Scholen verantwoorden hoe zij inhoudelijk aan de slag zijn gegaan met het thema Relaties en seksualiteit. Dit kan door het behalen van het themacertificaat Relaties en seksualiteit van het Vignet Gezonde School of door het beantwoorden van verantwoordingsvragen.

Toekenningscriteria

Scholen die in het voorjaar van 2019 al gebruik hebben gemaakt van het reguliere Ondersteuningsaanbod Gezonde School en hebben gekozen voor het thema Relaties en seksualiteit krijgen voorrang bij de toekenning. Deze scholen kunnen maximaal €5.000 per schoollocatie aanvragen, naast de €3.000 die zij via het Ondersteuningsaanbod Gezonde School hebben ontvangen.

Verder krijgen scholen die nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van het ondersteuningsaanbod gedurende de looptijd van dit programma voorrang. Ook van belang is bijvoorbeeld of de school groepen kwetsbare leerlingen heeft. Uiteraard wordt gekeken naar een goede verdeling tussen het aantal poprimair onderwijs , vovoortgezet onderwijs en mbomiddelbaar beroepsonderwijs -scholen.

Scholen die in ronde 2019 geen gebruik kunnen maken van de regeling, kunnen opnieuw een aanvraag indienen in ronde 2020.

De stimuleringsregeling in drie stappen:

 1. Van 14 oktober tot en met 2 december was het mogelijk om de belangstelling voor de regeling kenbaar te maken. 
 2. Uiterlijk medio december horen scholen of zij gebruik kunnen maken van de regeling.
 3. Een school gaat aan de slag en declareert de gemaakte kosten uiterlijk op in september 2021. Binnen zes weken ontvangt de school het gedeclareerde bedrag. Als de school niet het themacertificaat Relaties en seksualiteit van het Vignet Gezonde School behaalt, is het nodig verantwoordingsvragen te beantwoorden.

Over de regeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

De stimuleringsregeling is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en komt voort uit het Regeerakkoord. Naast de stimuleringsregeling zijn er andere maatregelen om seksuele gezondheid te bevorderen en onbedoelde (tiener)zwangerschappen te voorkomen. Lees meer over het hele pakket aan maatregelen.

Vragen?

Zijn er na het lezen van de informatie en de veelgestelde vragen & antwoorden nog vragen? Mail dan naar info@gezondeschool.nl. Ook kunt u voor advies en ondersteuning contact opnemen met de Gezonde School-adviseurvan de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst  Gemeentelijke gezondheidsdienst   in uw regio.