Blijf op de hoogte van de deadlines voor de verschillende stimuleringsregelingen en rondes. Bekijk in de agenda wanneer de belangstellingsregistratie start of eindigt, of tot wanneer u kunt factureren.

 

Stimuleringsregelingen

Na de toekenning kan 40% van het subsidiebedrag gefactureerd worden door het aanmaken van een eerste factuur. Het indienen van deze factuur is mogelijk tot en met 30 september 2021.

Bekijk de planning ondersteuningsronde 2021-2022

De subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs van het ministerie van OCWMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ondersteunt scholen op de wettelijke eis voor bewegingsonderwijs vanaf 2023 en op meer bewegen. U kunt deze subsidie aanvragen van 1 september 2021 tot en met 30 september 2021. Lees meer

De belangstellingsregistratie voor de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten (ronde 4) staat open t/m 30 september 2021. Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kun je als school in het poprimair onderwijs , so, vovoortgezet onderwijs en mbomiddelbaar beroepsonderwijs een bijdrage aanvragen van maximaal € 2.000,- voor drie activiteiten: moestuinieren, koken en/of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Lees meer

Scholen uit het poprimair onderwijs , so, vovoortgezet onderwijs en mbomiddelbaar beroepsonderwijs hebben van 4 oktober tot en met 15 november 2021 de tijd om via Mijngezondeschool.nl hun belangstelling kenbaar te maken voor de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit ronde 5.

Scholen die gebruik maken van de subsidie Watertappunten uit ronde 2 en 3 hebben nog t/m 30 november 2021 de tijd om het watertappunt vanuit de subsidieregeling op school te realiseren.

Uitvoeringsfase op school van de gekozen activiteiten. De school krijgt ondersteuning van de Gezonde School-adviseur.

Bekijk de planning ondersteuningsronde 2021-2022

De door de school aangewezen Gezonde School-coördinator neemt in het schooljaar 2021-2022 deel aan het scholingsaanbod Gezonde School. 

Bekijk de planning ondersteuningsronde 2021-2022

Maak via mijngezondeschool.nl  inzichtelijk hoe de subsidiegelden zijn besteed. Dit kan op twee manieren:

  • Door het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School (poprimair onderwijs , so, vovoortgezet onderwijs en mbomiddelbaar beroepsonderwijs )
  • Door het beantwoorden van de verantwoordingsvragen. U vraagt dan geen themacertificaat aan.

Bekijk de planning ondersteuningsronde 2021-2022

U vult de evaluatie in via Mijngezondeschool.nl.

Als de verantwoording is goedgekeurd, maakt u een tweede factuur aan voor het declareren van de overige 60% van het subsidiebedrag. Het indienen van deze declaratie is mogelijk tot en met 30 september 2022.

Bekijk de planning ondersteuningsronde 2021-2022

In het voorjaar van 2022 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het ondersteuningsaanbod 2022-2023.

Overige activiteiten

Dinsdag 12 oktober en donderdag 25 november organiseren Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen en Kenniscentrum Trimbos van 15.30 tot 17.00 uur een online bijeenkomst ‘Welbevinden op school’. De bijeenkomst is voor onder meer IB’ers, zorgcoördinatoren en leerkrachten. De documentaire ‘Welbevinden op het Stanislascollege vmboVoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) Delft’ staat daarin centraal.  

Op 3 november organiseert Gezonde School vanuit de stimuleringsregeling een webinar voor alle onderwijsniveaus. Tijdens het webinar ‘Mag ik uw aandacht voor Relaties en seksualiteit’ gaat Lisette Bastiaansen in op hoe met aandacht de betrokkenheid op scholen op dit thema wordt vergroot.