Blijf op de hoogte van de deadlines voor de verschillende stimuleringsregelingen en rondes. Bekijk in de agenda wanneer de belangstellingsregistratie start of eindigt, of tot wanneer je kunt factureren.

September 2022

1 sept 2022 t/m 30 juni 2023: Uitvoeren activiteiten Ondersteuningsaanbod Gezonde School
Uitvoeringsfase op school van de gekozen activiteiten. De school krijgt ondersteuning van de Gezonde School-adviseur.

Sept 2022: Start pilot stimuleringsregeling Fit, Veilig en Gezond Werken
Lees meer over de stimuleringsregeling Fit, Veilig en Gezond Werken.

Voor 1 okt 2022: Declaratie pilot stimuleringsregeling Fit, Veilig en Gezond Werken
Het indienen van de declaratie van deelnemende scholen moet uiterlijk op 30 september 2022.

Oktober 2022

1 sept 2022 t/m 30 juni 2023: Uitvoeren activiteiten Ondersteuningsaanbod Gezonde School
Uitvoeringsfase op school van de gekozen activiteiten. De school krijgt ondersteuning van de Gezonde School-adviseur.

November 2022

1 sept 2022 t/m 30 juni 2023: Uitvoeren activiteiten Ondersteuningsaanbod Gezonde School
Uitvoeringsfase op school van de gekozen activiteiten. De school krijgt ondersteuning van de Gezonde School-adviseur. Schrijf je in via Mijngezondeschool.nl/scholing

Nov 2022 t/m mrt 2023: Scholing Ondersteuningsaanbod Gezonde School
De door de school aangewezen Gezonde School-coördinator neemt in het schooljaar 2022-2023 deel aan het scholingsaanbod Gezonde School. 

December 2022

1 sept 2022 t/m 30 juni 2023: Uitvoeren activiteiten Ondersteuningsaanbod Gezonde School
Uitvoeringsfase op school van de gekozen activiteiten. De school krijgt ondersteuning van de Gezonde School-adviseur. Schrijf je in via Mijngezondeschool.nl/scholing

Nov 2022 t/m mrt 2023: Scholing Ondersteuningsaanbod Gezonde School
De door de school aangewezen Gezonde School-coördinator neemt in het schooljaar 2022-2023 deel aan het scholingsaanbod Gezonde School. 

Januari 2023

1 sept 2022 t/m 30 juni 2023: Uitvoeren activiteiten Ondersteuningsaanbod Gezonde School
Uitvoeringsfase op school van de gekozen activiteiten. De school krijgt ondersteuning van de Gezonde School-adviseur. Schrijf je in via Mijngezondeschool.nl/scholing

Nov 2022 t/m mrt 2023: Scholing Ondersteuningsaanbod Gezonde School
De door de school aangewezen Gezonde School-coördinator neemt in het schooljaar 2022-2023 deel aan het scholingsaanbod Gezonde School. 

1 jan t/m 30 juni 2023: Verantwoorden Ondersteuningsaanbod Gezonde School
Maak via Mijngezondeschool.nl inzichtelijk hoe de subsidiegelden zijn besteed.

1 jan t/m 30 sept 2023: Evaluatie en facturatie Ondersteuningsaanbod Gezonde School
Je vult de evaluatie in via Mijngezondeschool.nl. Het indienen van de declaratie is mogelijk tot en met 30 september 2023.

Februari 2023

1 sept 2022 t/m 30 juni 2023: Uitvoeren activiteiten Ondersteuningsaanbod Gezonde School
Uitvoeringsfase op school van de gekozen activiteiten. De school krijgt ondersteuning van de Gezonde School-adviseur. Schrijf je in via Mijngezondeschool.nl/scholing

Nov 2022 t/m mrt 2023: Scholing Ondersteuningsaanbod Gezonde School
De door de school aangewezen Gezonde School-coördinator neemt in het schooljaar 2022-2023 deel aan het scholingsaanbod Gezonde School. 

1 jan t/m 30 juni 2023: Verantwoorden Ondersteuningsaanbod Gezonde School
Maak via Mijngezondeschool.nl inzichtelijk hoe de subsidiegelden zijn besteed.

1 jan t/m 30 sept 2023: Evaluatie en facturatie Ondersteuningsaanbod Gezonde School
Je vult de evaluatie in via Mijngezondeschool.nl. Het indienen van de declaratie is mogelijk tot en met 30 september 2023.

Maart 2023

1 sept 2022 t/m 30 juni 2023: Uitvoeren activiteiten Ondersteuningsaanbod Gezonde School
Uitvoeringsfase op school van de gekozen activiteiten. De school krijgt ondersteuning van de Gezonde School-adviseur. Schrijf je in via Mijngezondeschool.nl/scholing

Nov 2022 t/m mrt 2023: Scholing Ondersteuningsaanbod Gezonde School
De door de school aangewezen Gezonde School-coördinator neemt in het schooljaar 2022-2023 deel aan het scholingsaanbod Gezonde School. 

1 jan t/m 30 juni 2023: Verantwoorden Ondersteuningsaanbod Gezonde School
Maak via Mijngezondeschool.nl inzichtelijk hoe de subsidiegelden zijn besteed.

1 jan t/m 30 sept 2023: Evaluatie en facturatie Ondersteuningsaanbod Gezonde School
Je vult de evaluatie in via Mijngezondeschool.nl. Het indienen van de declaratie is mogelijk tot en met 30 september 2023.

Voorjaar 2023: Registratie stimuleringsregeling Fit, Veilig en Gezond Werken.
De belangstellingsregistratie is voor de ronde in schooljaar 2023-2024.

April 2023

1 sept 2022 t/m 30 juni 2023: Uitvoeren activiteiten Ondersteuningsaanbod Gezonde School
Uitvoeringsfase op school van de gekozen activiteiten. De school krijgt ondersteuning van de Gezonde School-adviseur.

1 jan t/m 30 juni 2023: Verantwoorden Ondersteuningsaanbod Gezonde School
Maak via Mijngezondeschool.nl inzichtelijk hoe de subsidiegelden zijn besteed.

1 jan t/m 30 sept 2023: Evaluatie en facturatie Ondersteuningsaanbod Gezonde School
Je vult de evaluatie in via Mijngezondeschool.nl. Het indienen van de declaratie is mogelijk tot en met 30 september 2023.

Mei 2023

1 sept 2022 t/m 30 juni 2023: Uitvoeren activiteiten Ondersteuningsaanbod Gezonde School
Uitvoeringsfase op school van de gekozen activiteiten. De school krijgt ondersteuning van de Gezonde School-adviseur.

1 jan t/m 30 juni 2023: Verantwoorden Ondersteuningsaanbod Gezonde School
Maak via Mijngezondeschool.nl inzichtelijk hoe de subsidiegelden zijn besteed.

Medio mei t/m 30 juni 2023: Uitvoering activiteiten Stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten
Vanaf medio mei t/m 30 juni 2023 doet de klas ervaring op met gezonde en duurzame voeding.

1 jan t/m 30 sept 2023: Evaluatie en facturatie Ondersteuningsaanbod Gezonde School
Je vult de evaluatie in via Mijngezondeschool.nl. Het indienen van de declaratie is mogelijk tot en met 30 september 2023.

Juni 2023

30 juni 2023: Verantwoorden Stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten

1 sept 2022 t/m 30 juni 2023: Uitvoeren activiteiten Ondersteuningsaanbod Gezonde School
Uitvoeringsfase op school van de gekozen activiteiten. De school krijgt ondersteuning van de Gezonde School-adviseur.

1 jan t/m 30 juni 2023: Verantwoorden Ondersteuningsaanbod Gezonde School
Maak via Mijngezondeschool.nl inzichtelijk hoe de subsidiegelden zijn besteed.

Medio mei t/m 30 juni 2023: Uitvoering activiteiten Stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten
Vanaf medio mei t/m 30 juni 2023 doet de klas ervaring op met gezonde en duurzame voeding.

1 jan t/m 30 sept 2023: Evaluatie en facturatie Ondersteuningsaanbod Gezonde School
Je vult de evaluatie in via Mijngezondeschool.nl. Het indienen van de declaratie is mogelijk tot en met 30 september 2023.

Juli 2023

1 jan t/m 30 sept 2023: Evaluatie en facturatie Ondersteuningsaanbod Gezonde School
Je vult de evaluatie in via Mijngezondeschool.nl. Het indienen van de declaratie is mogelijk tot en met 30 september 2023.

Voor 1 okt 2023: Evaluatie en facturatie Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit (ronde 5 en 6)
Lees meer over de deadlines en voorwaarden van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

Augustus 2023

1 jan t/m 30 sept 2023: Evaluatie en facturatie Ondersteuningsaanbod Gezonde School
Je vult de evaluatie in via Mijngezondeschool.nl. Het indienen van de declaratie is mogelijk tot en met 30 september 2023.

Voor 1 oktober 2023: Evaluatie en facturatie Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit (ronde 5 en 6)
Lees meer over de deadlines en voorwaarden van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

September 2023

Voor 1 okt 2023: Verantwoorden Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit (ronde 5 en 6)
Lees meer over de deadlines en voorwaarden van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

1 jan t/m 30 sept 2023: Evaluatie en facturatie Ondersteuningsaanbod Gezonde School
Je vult de evaluatie in via Mijngezondeschool.nl. Het indienen van de declaratie is mogelijk tot en met 30 september 2023.

Schooljaar 2023-2024: scholing stimuleringsregeling Fit, Veilig en Gezond Werken
De door de school aangewezen Gezonde School-coördinator neemt in het schooljaar 2023-2024 deel aan een scholing over de Gezonde School-aanpak en Fit, Veilig en Gezond Werken.