U heeft prioriteiten gesteld en gezondheidsthema’s gekozen. Dan is het tijd voor het selecteren van bijpassende activiteiten. Let daarbij steeds op de vier Gezonde School-pijlers.

Een integrale aanpak van gezondheid

Gezondheidsbevordering heeft meer effect wanneer een gezondheidsthema rond de vier Gezonde School-pijlers aandacht krijgt. Dit noemen we een integrale aanpak. Organiseer activiteiten die inspelen op verschillende doelgroepen: leerlingen, medewerkers en eventueel ouders/verzorgers. Hieronder leest u meer over de vier Gezonde School-pijlers.

 • Gezondheidseducatie is het geven van lessen of een voorlichting over een gezondheidsthema. Het gaat niet alleen om kennis aanreiken, maar ook om het bevorderen van gezond gedrag. Een trainingsactiviteit is dus ook een vorm van gezondheidseducatie. 
 • Kies voor erkende Gezonde School-activiteiten waarvan de effectiviteit is aangetoond. Dan is de kans op goede resultaten groter. 
 • Vraag de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst  om informatie over gezondheidsactiviteiten in de wijk, de gemeente of elders in de regio en waar uw school aan kan meedoen.
 • Vroegtijdig signaleren van gezondheidsproblemen of risicofactoren bij leerlingen is belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan pesten, psychische problemen of overmatig gebruik van alcohol. Verwijs leerlingen met problemen op tijd door. 
 • Hebben leerlingen vragen naar aanleiding van lessen over een thema? Bied ze de mogelijkheid tot een individueel gesprek, bijvoorbeeld met een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin, een JGZJeugdgezondheidszorg-verpleegkundige, een GGZGeestelijke gezondheidszorg-medewerker of de schoolmaatschappelijk werker.
 • Uit de analyse van gezondheidsgegevens komen op groepsniveau signalen over eventuele gezondheidsproblemen naar voren. Bespreek deze met de JGZ. Zij kunnen adviseren over groepsactiviteiten of bijvoorbeeld over voorlichting of lessen over een bepaald thema.

De schoolomgeving is gezonder als de fysieke en sociale omgeving stimulerend, veilig en uitdagend zijn voor leerlingen (en medewerkers). Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een buitenomgeving die uitnodigt om te bewegen en veilig is (geen ‘donkere hoeken’).
 • Veilige routes om naar school te fietsen.
 • Een gezamenlijke schooltuin in de wijk, die mede door leerlingen onderhouden wordt.
 • Antirookbeleid. 
 • Het inrichten van een gezonde kantine.
 • Het creëren van een veilige omgeving waarin leerlingen zich prettig voelen.
 • Een aangename en sfeervolle personeelskamer voor medewerkers.

Let op: onder de pijler schoolomgeving valt ook de betrokkenheid van partners in de wijk en bijvoorbeeld ouderbetrokkenheid bij Gezonde School.

Onder deze pijler vallen afspraken, regels en protocollen rond gezondheidsthema’s, plus de handhaving daarvan. Voorbeelden zijn een protocol rond (cyber)pesten en een rookbeleid. Opname van gezondheid in het schoolbeleid draagt bij aan de structurele en blijvende aandacht voor de gekozen thema's.

Kies uw activiteiten!

Wilt u weten welke Gezonde School-activiteiten er beschikbaar zijn? Met de zoek-tool ‘Gezonde School-activiteiten voortgezet onderwijs’ kunt u kiezen voor activiteiten die volgens deskundigen van een onafhankelijke erkenningscommissie voldoen aan belangrijke kwaliteitscriteria. 

Voorbeeld van een integrale aanpak

Gezondheidsbevordering heeft meer effect wanneer een gezondheidsthema rond alle de vier Gezonde School-pijlers aandacht krijgt. Neem bijvoorbeeld het thema relaties en seksualiteit: 

 • Pijler 1. Gezondheidseducatie: de school geeft tijdens diverse lessen en tijdens een themaweek aandacht aan seksuele voorlichting, relationele vorming en seksuele diversiteit. Ook organiseert de school een theateractiviteit.
 • Pijler 2. Fysieke en sociale omgeving: de school brengt diverse doelgroepen (zowel intern als extern) op de hoogte van het werken aan het thema. Ook maakt de school samenwerkingsafspraken met instellingen die de aanpak kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld met individuele adviezen of hulp.
 • Pijler 3. Signaleren: de school zorgt via het zorg- en adviesteam voor begeleiding en zorg als leerlingen vragen of problemen hebben rond relaties en seksualiteit.
 • Pijler 4. Beleid: de school legt in het beleid afspraken vast over grensoverschrijdend gedrag, diversiteit en discriminatie en over het gebruik van sociale media.