Kernpunten van de Gezonde School-aanpak voor het voortgezet onderwijs.