Aandacht voor het welbevinden van leerlingen hoort echt bij Obs De Striepe in Oldeholtpade. De school heeft het themacertificaat Welbevinden al voor de derde keer aangevraagd en in ontvangst genomen. Directeur Hinke Heida zet zich samen met het team in voor leefstijlbevordering van hun leerlingen en is trots op het vignet Gezonde School.

De dorpsschool is gelegen in een prachtige bosrijke omgeving in Friesland. Circa 85 leerlingen vanuit het eigen dorp en de naastgelegen dorpen genieten hier van een actieve schooldag. Heida is ruim vier jaar directeur van de school, waarbij het welbevinden van de leerlingen ook een grote rol speelde voor haar tijd. Het Gezonde School-thema Welbevinden is zorgvuldig opgenomen in het beleid en de school werkt expliciet met Gezonde School-activiteit ‘Kanjertraining’. “Het mooie aan de Kanjertraining is dat er specifiek wordt gesproken over gedrag van de leerling dat niet wordt goedgekeurd en dat het dus niet gaat om wie je als persoon bent.” Heida onderstreept dat de inzetbaarheid van de Kanjertraining zelfs in de periode van online onderwijs enorm aangenaam was.

Bij het verwelkomen van nieuwe leerlingen die van school zijn gewisseld, blijkt welbevinden vaak een struikelbok. De school heeft enkele combinatieklassen en besteedt daardoor veel tijd aan groepsvorming, zodat leerlingen leren over omgang met anderen. Heida: “Leren rekenen is belangrijk, maar daar kun je pas stappen in zetten als je je goed voelt en het naar je zin hebt in de klas. Waarbij je je als leerling gehoord voelt en jezelf kan uiten.”

 

Actief leren

Actief leren is het kernwoord in de visie van Obs De Striepe. Heida: “Een leerkracht ging naar buiten tijdens een les over zelfstandige naamwoorden en lidwoorden. Leerlingen moesten in vijf seconden een voorwerp zoeken en het zelfstandig naamwoord en bijbehorende lidwoord benoemen. Door het actief en leuk te maken, blijft de lesstof beter hangen”. Het eerder behaalde themacertificaat Bewegen en sport is recent verlengd. En met een groen schoolplein waar bewegen goed mogelijk is, is het aantrekkelijk om ‘groen’ ook in het schoolgebouw door te voeren. In het najaar van 2020 heeft de school nieuw meubilair aangeschaft voor een actievere werkhouding: statafels om staand spelling te maken of fietsend de rekenopdracht maken op de hometrainer. Met enkele aanpassingen in is de werkhouding al significant verbetert. Een mooie bijkomstigheid is dat leerkrachten ook zelf profiteren van het nieuwe meubilair. Een actievere houding tijdens het nakijken van toetsen, bijvoorbeeld. Heida heeft als doel voor ogen om actief leren nog steviger in de steigers te zetten.

 

Ouder- en leerlingenbetrokkenheid

De ouderbetrokkenheid op Obs De Striepe is erg groot. Het met elkaar in contact staan wordt vanuit de school en ouders als belangrijk beschouwd. Heida: “Leerkrachten organiseren online contactmiddagen met ouders op basis van inschrijving. Om bijvoorbeeld te horen of het thuiswerken goed gaat.” Ouders helpen normaliter ook gerust mee in het schoolatelier op vrijdagmiddag en leerlingen worden door de school volop betrokken bij beslissingen, zoals bij de vernieuwing van het meubilair. “Er is een leerlingenraad met minimaal een betrokken leerling uit groep 5 t/m groep 8 die de eigen klas vertegenwoordigt. We luisteren echt naar onze leerlingen. Want in elke klas zijn er toch een paar leerlingen die het lastig vinden om van plek te wisselen. Maatwerk is hierin belangrijk en heeft ook invloed op het welbevinden van de leerling”.

 

Krachten bundelen in de eigen buurt

Heida benadrukt ook de fijne samenwerking met het buurtsportnetwerk in de gemeente. Dit netwerk organiseert elke maand een activiteit waar kinderen uit de nabije omgeving vrijblijvend aan kunnen deelnemen. De meeste activiteiten vinden plaats op Obs De Striepe. De mooie gymzaal leent zich hier uitstekend voor. Met het oog op leefstijlbevordering zijn er ook samenwerkingen met de verschillende sportverenigingen uit de buurt. “In plaats van de gymles nemen we leerlingen vanaf groep 6 mee naar de tennisbaan, korfbalvereniging of het zwembad om daar een aantal weken te sporten.” Ook de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) is een fijne ondersteuning vanuit Gezonde School en aanspraak kunnen doen op deze hulp is zeker een pluspunt, aldus Heida.

 

De leerling aan het woord

Op Obs De Striepe vinden ze het belangrijk dat leerlingen zelf benoemen hoe het gaat. “Een leerling kan zelf prima aangeven wat hij of zij nodig heeft”, zegt Heida. Met dat als uitganspunt is er een nieuw rapport opgesteld, waar leerlingen vanaf groep 3 invullen hoe zij zichzelf scoren op bepaalde onderdelen rondom welbevinden. Bijvoorbeeld samenwerken met klasgenoten, simpelweg door het verschuiven van een balkje van ‘starter’ tot ‘expert’. Leerkrachten doen hetzelfde om vervolgens tijdens een gesprek na te gaan waar mogelijke verschillen vandaan komen. Dit rapport krijgen leerlingen vanaf april 2021 mee. “Het kost meer tijd, maar het is zo waardevol om op deze manier in gesprek te gaan met de leerling en te zien of hij of zij goed in zijn vel zit, wat er goed gaat maar ook wat er beter kan”, aldus Heida. Zo ontstaat er een mooi gesprek en worden doelen zichtbaar die vanuit de leerling zelf komen. Leerkrachten hebben de rol om het uitvoerbaar te maken. Feedback geven is hierbij van belang en daar krijgt het team extra scholing in.

Kanjers

Kanjertraining is een erkende Gezonde School-activiteit met aandacht voor omgaan met gevoelens, pesten en jezelf voorstellen, waarbij leerlingen en leerkrachten kiezen voor respectvol gedrag. Ouders en verzorgers kunnen actief meedoen. 

Openbare basisschool De Striepe, kinderen op het plein