Dynamica XL Sportschool (voorheen sbo de Boei)  uit Koog aan de Zaan werkt samen met nog drie andere scholen binnen de stichting Zaan Primair aan Gezonde School. Wij volgen hen en delen hun ervaringen. Hier deel 1: de start.

Waarom hebben jullie gekozen voor Gezonde School?

Bewust zijn van gezond leven wordt steeds belangrijker. Kinderen worden dikker, bewegen minder, eten niet bewust. Vroeger werd daar niet zo op gelet. Maar nu niet meer. De school wil graag voor kinderen en ouders een steentje bijdragen als het gaat om gezond leven.

 

Wij hopen op school en daarbuiten een cultuur te krijgen waarbij gezondheid een belangrijke rol gaat spelen bij de kinderen, personeel en de ouders. De hele school moet hierbij betrokken zijn bij de aandacht voor gezondheid.

We willen de volgende doelen halen:

  • vaststellen van beleid binnen de vier scholen over Gezonde School
  • kiezen van concrete afspraken en activiteiten en
  • ontwerpen van activiteiten om samen met ouders aan gezond gedrag te werken.
  • voldoen aan de criteria voor het vignet Gezonde School.

Is er draagvlak?

Bij het team is er draagvlak. De Gezonde Schooladviseur heeft een presentatie gehouden over wat het inhoudt voor de school en wat het kan opleveren. Per school hebben we binnen het team een vragenlijst ‘Hoe gezond is jouw school’ uitgezet. Dit is besproken in de vergaderingen. En er is per school een inventarisatiematrix Gezonde school-activiteiten gemaakt.

De ouders zijn soms nog kritisch. Bijvoorbeeld het invoeren van de fruithap is voor sommige ouders lastig, omdat zij beweren dat hun kind geen fruit lust of omdat zij er geen geld voor hebben. Er zijn natuurlijk alternatieven. De vraag is hoe wij daar mee om gaan. Belangrijk is dat de ouders op de hoogte zijn van de afspraken van de Gezonde School. Dit moeten we bespreken tijdens de ouderavonden. Ook informeren we de ouders tijdens de intake van het kind over Gezonde School.

Krijgen jullie ondersteuning?

We werken samen met de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst). Zij bieden het programma Lekker Fit aan.

Waar gaan jullie het eerst mee beginnen?

Eerst kijken we wat we allemaal al doen rondom gezondheid binnen de school. En we maken een keuze uit welk themacertificaat wij dit jaar willen behalen. Dit themacertificaat is gekozen op basis van wat we al op school doen. Sommige scholen gaan misschien wel voor twee certificaten. Daarnaast bezoeken we binnenkort een Gezonde School om hun ervaringen te horen.

 

Hoe is de organisatie?

Binnen ons bestuur zijn nog vier scholen gestart met de Gezonde school. Wij hebben een werkgroep geformeerd om te kijken waar wij elkaar bij kunnen helpen en versterken. Deze werkgroep bestaat uit een voorzitter, 1 coördinator per school en 1 of 2 groepsleerkrachten per school.

De coördinator van elke school informeert het eigen team, zodat alle leerkrachten op de hoogte blijven van het proces de Gezonde School.

We hopen zo op een succesvolle invoering van Gezonde Scholen. Met als effect dat de andere scholen binnen hetzelfde bestuur hier ook voor gaan.

Welke knelpunten verwachten jullie?

De invoering van het taakbeleid. Zijn er voldoende taakuren beschikbaar voor het invoeren van Gezonde School? Daarnaast gaat de hele school een beleidsstuk maken met afspraken. Worden de gemaakte afspraken straks ook uitgevoerd zoals bedoeld? En tot slot moeten we oppassen dat we niet te veel willen in korte tijd……..

Wat verwachten jullie dat makkelijk zal gaan?

Op school zijn wij al bezig met Lekker fit. Maar nu gaat dit plaats vinden onder de vlag van Gezonde School. Het scheelt heel veel als je eerst inzet op de dingen die je toch al doet en deze dan uitbouwt.

Arléne Crok, coördinator Gezonde School van Dynamica XL Sportstraat.