De Week Tegen Pesten vindt dit jaar plaats van 17  t/m 21 september en is georganiseerd rond het thema Laat je zien! Geadresseerd aan de leraar. Want als er gepest wordt in een klas, is het wenselijk dat leerlingen dit bij leraren melden. Het herkennen van signalen is namelijk best lastig. Bovendien gebeurt pesten vaak buiten de muren van het klaslokaal.

Leerlingen moeten hun leraar dus in vertrouwen nemen, over de drempel durven te stappen om te vertellen wat zich afspeelt in de klas. En dat gebeurt maar in slechts 4% van de pestgevallen. Daarom staat deze Week Tegen Pesten in het teken van het werken aan vertrouwen. Zodat leerlingen in het geval van pestsituaties de stap durven zetten om naar hun leraar toe te stappen en zo een eerste beweging te maken in de aanpak van pesten. 

Meer informatie?

Meer informatie over de Week Tegen Pesten en hoe je als school mee kunt doen, vind je op weektegenpesten.com. Vanaf 10 september staan op deze website ook tips en tools waarmee je direct aan de slag kunt in de klas.

Erkende Gezonde School-actvititeiten om pesten tegen te gaan