Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

Veel scholen zijn al aan de slag gegaan met de uitvoering van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. En dat levert inspirerende initiatieven op. Daarom organiseert Gezonde School in september en oktober een aantal webinars voor scholen en betrokkenen vanuit de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)’en. Er zijn aparte webinars voor het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Webinar gemist? Stuur een mail naar info@gezondeschool.nl en kijk de webinar voor po primair onderwijs (primair onderwijs), vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs), vso of mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) terug wanneer het u uitkomt.

De webinars bieden praktische informatie om u verder te helpen met het plan van aanpak. Daarbij worden veelgestelde vragen beantwoord, zoals 'Waar kunnen we het stimuleringsbudget voor inzetten?' of 'Hoe kunnen we ons verantwoorden via Mijngezondeschool.nl?' En aan de hand van een casus uit de praktijk wordt er ingegaan op de uitvoering van de regeling. Denk hierbij aan de ondersteuning vanuit de GGD en de gekozen aanpak.

Wanneer vinden de webinars plaats?

  • primair onderwijs: 15 september 2020, van 15.00 tot 16.30 uur
  • voorgezet onderwijs: 17 september 2020, van 15.00 tot 16.30 uur
  • voorgezet speciaal onderwijs: 24 september 2020, van 15.00 tot 16.30 uur
  • middelbaar beroepsonderwijs: 8 oktober september 2020, van 15.00 tot 16.30 uur