De Stopstone-app is vernieuwd. Met deze door het Trimbos-instituut ontwikkelde app kunnen jongeren berekenen hoeveel geld ze besparen door niet te roken en een eigen beloning instellen. Daarnaast kan een jongere hulplijnen inschakelen in de vorm van familie of vrienden. De doelgroep van Stopstone betreft jongeren tussen de 16 en 24 jaar die roken en van plan zijn om binnen een maand te stoppen of recent geleden al gestopt zijn.

De app is weliswaar voor jongeren (geen Gezonde School-activiteit), maar kan voor scholen als tool dienen om jongeren op te wijzen om ze te helpen met het stoppen met roken. Zo kan de app ook bijvoorbeeld worden ingezet in combinatie met het invoeren van een rookvrij schoolterrein.

Meer informatie?

De app is gratis verkrijgbaar. Kijk voor meer informatie op: www.stopstone.nl.

Werken aan roken-, alcohol en drugspreventie binnen de schoolomgeving?

Kijk eens op de themapagina VO of MBO.