Het Voedingscentrum heeft het voorbeeld van een voedingsbeleid voor basisscholen aangepast. De informatie is weer helemaal up-to-date en de vormgeving is opgefrist. Ook staan er nieuwe tips en adviezen in, bijvoorbeeld voor gezonde traktaties en wat een gezonde lunch en pauzehap is. Gebruik het als basis voor uw eigen voedingsbeleid.

Bekijk het voorbeeld voedingsbeleid op voedingscentrum.nl/basisonderwijs.

Meer weten over voeding op school? Bekijk het thema Voeding voor po, vo of mbo.