We hebben de afgelopen periode veel berichten ontvangen van scholen dat het realiseren van een watertappunt niet altijd makkelijk is. Hierdoor kunnen gemaakte kosten niet op tijd worden gedeclareerd.  De deadline voor het indienen van facturen binnen de subsidieregeling watertappunten is daarom in goed overleg met de subsidieverstrekker verlengd tot 31 augustus 2020 (het was 15 mei 2020).  Dit moet scholen voldoende tijd geven om een watertappunt te installeren en 75% van deze kosten via mijngezondeschool.nl te declareren.