Bij het thema Relaties en seksualiteit kan een school verschillende activiteiten inzetten. Meerdere Gezonde School-activiteiten van kenniscentrum Rutgers en Soa Aids Nederland zijn onlangs opgenomen in de database van Gezonde School of hebben een nieuwe erkenning gekregen.

Girls Talk+ is officieel erkend als Gezonde School-activiteit. Het doel van Girls Talk+ is meiden van 14 tot 21 jaar met een lichte verstandelijke beperking weerbaarder maken in hun relaties en seksuele leven. Vooral het voorkomen van seksuele grensoverschrijding, onbedoelde zwangerschap en soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen)’s zijn een speerpunt.

Drie lesmethodes van Soa Aids Nederland en Rutgers zijn erkend op het niveau ‘goed beschreven’. Deze lesmethodes zijn:

  • Lang Leve de Liefde, een lesmethode over liefde, relaties, veilig vrijen en seksualiteit voor het vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs), vso en het mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs), die leerlingen helpt bij een prettige, veilige en gewenste seksuele ontwikkeling;
  • De Lovebuzz, een laagdrempelige manier om met brugklasser in gesprek te gaan over verliefd zijn, pesten en sexting;
  • Lang Leve de Liefd vso, een variatie op de eerder genoemde methode, een digitaal lespakket waarmee complete seksuele vorming word gegeven aan leerlingen in het vso.

De activiteit Can You Fix It is geactualiseerd. Dit is een interactieve web-serie, bedoeld om seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren tussen de 12 en 18 jaar te verminderen. De game is uitgebreid met korte films over thema’s als uitgaan, consent, sexting, groepsdruk, dubbele moraal en geweld in relaties. Bekijk de trailer.

Enkele nieuwe activiteiten gericht op het vo zijn opgenomen in de database van Gezonde School. Dit zijn: 

Voor het mbo is Lang leve de liefde - mbo entree (nieuw erkend) opgenomen in de database.