Ubbo Emmius Winschoten is er als eerste en nog enige VO-school in Nederland in geslaagd om alle vijf themacertificaten van het vignet Gezonde School opnieuw te behalen. Drie jaar geleden behaalde de school alle vijf de themacertificaten binnen één schooljaar; een unieke prestatie.  De school heeft zich hiermee kunnen presenteren als de eerste Gezonde School in Nederland met alle themacertificaten in hun bezit. 

Tijdens de Gezonde week, begin juni, zal de school op een feestelijke wijze aandacht schenken aan deze enorme prestatie. Alle vijf de behaalde themacertificaten zullen dan op een ludieke manier worden overhandigd  aan de locatiedirecteur Landa Buiter. 

* Per 1 augustus 2022 valt Ubbo Emmius Winschoten onder de naam Dollard College Bovenburen.