Afbeelding van vier blije studenten die naast elkaar zitten

Hoe staat het met het welbevinden van de studenten op school? Daar komt u achter door het signaleringsinstrument TestJeLeefstijl.nl in te zetten. TestJeLeefstijl.nl is ook in schooljaar 2021-2022 kosteloos te gebruiken voor het mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs).

TestJeLeefstijl.nl is een digitale test die studenten kunnen invullen. Aan de hand van (geanonimiseerde) gegevens krijgen scholen inzicht in hoe het gesteld is met de (gezonde) leefstijl van hun studenten ten opzichte van de landelijke of regionale norm. Scholen kunnen deze erkende Gezonde School-activiteit gebruiken om op tijd problemen met het welbevinden van studenten signaleren. Ook voor het signaleren van problemen op andere thema's is het handig, zoals Bewegen en sport en Relaties en seksualiteit. Kijk voor meer informatie op TestJeLeefstijl.nl.