Het aantal kinderen met overgewicht en obesitas is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Met het subsidieprogramma Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht (KSG), wil het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) deze doelgroep aan het sporten en bewegen krijgen en houden. Dit programma sluit aan op een van de ambities van Gezonde School.

Met het subsidieprogramma KSG krijgen lokale sport- en beweegaanbieders middelen om sport- en beweegaanbod te ontwikkelen en aan te bieden aan kinderen tot 18 jaar met (risico op) overgewicht. Samenwerking met partners uit de (jeugd)(gezondheids)zorg is een voorwaarde.

Ziet u kansen? Of wijst u anderen in uw netwerk op deze subsidiekans? Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 8 januari 2018 (tot 22 februari 2018, 14.00 uur) bij ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2018. De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt. Lees meer.