Tijdens de zomervakantie (week 28 tot 34) worden geen plaquettes (vignet Gezonde School) naar scholen gestuurd. De toekenning van aanvragen gaat wél gewoon door in deze periode. De pakketjes met de plaquette, themacertificaat en de posters worden weer vanaf 27 augustus verzonden. Het team vignet Gezonde School wenst iedereen een fijne zomer(vakantie).