In welke mate beïnvloedt het aandeel van gezonde producten in de schoolkantine ‘de gezonde keuze’ van mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-studenten? Resulteert het betrekken van studenten bij het samenstellen van het assortiment van de schoolkantine in een gezondere keuze? Deze vragen stonden centraal in het onderzoek van Wageningen Universiteit.

Het onderzoek werd uitgevoerd in twee ROC-schoolkantines in Ede en Velp. In het schooljaar 2016-2017 is het assortiment van ‘Gezonde Keuze’- producten in Velp gradueel verhoogd van 60% naar 70% en uiteindelijk tot 80%. Op de locatie Ede werd de aanpassing naar 80% ‘Gezonde Keuze’-producten in één keer doorgevoerd.

Lange termijneffect

Uit de studie blijkt dat het langzaam aanpassen van een assortiment op lange termijn effectiever is voor het stimuleren van de gezonde keuze in vergelijking met abrupte aanpassingen. Het betrekken van studenten bij kantinebeslissingen verhoogt de tevredenheid van studenten, maar vertaalt zich op korte termijn (nog) niet in gezondere keuzes.

Verbetering van het assortiment

Deze studie leverde kennis op over het effect van assortimentsverbeteringen in schoolkantines in relatie tot aankooppatronen en waardering van studenten. De resultaten zullen input leveren voor het implementeren van gezonde voedingsrichtlijnen op scholen. Daarvoor is een online leermiddel ontwikkeld: ‘De Gezonde Kantine’. Deze wordt aan ROC’s aangeboden op het platform van Stichting Praktijkleren. Een aangepaste versie komt waarschijnlijk breder beschikbaar voor het mbo.

Bron: ZonMw