Met het programma Lekker Fit! zet Rotterdam in op het bevorderen van een gezonde levensstijl bij kinderen. Uit een tussentijdse rapportage blijkt dat dit programma effect heeft. Terwijl landelijk de trend stijgend is, blijft het overgewicht in Rotterdam voor het eerst stabiel. Bij sommige leeftijdsgroepen is zelfs een daling zichtbaar. Toch is het percentage overgewicht onder Rotterdamse kinderen nog steeds hoger dan het landelijke gemiddelde. Alle reden dus om door te gaan met Lekker Fit! 

Lekker Fit! is een erkende Gezonde School-activiteit.